Relax – Tietotyöläisten virkistäytymiseen ja latautumiseen tarkoitetut tilat

Monitilatoimisto antaa työntekijälle vapauden valita kutakin tehtävää parhaiten tukevan työskentelytilan. Työskentelypaikan sujuva vaihtaminen edellyttää, että sähköiset työvälineet ja järjestelmät ovat kunnossa. Eri vaihtoehtojen on oltava selkeitä ja helposti käytettävissä. Toimiston käyttöönotto edellyttää usein totuttujen toimintatapojen kehittämistä. Mahdollisimman paperiton toimintatapa edesauttaa eri tilojen joustavaa käyttöä.

Toimiston viihtyvyys

Työympäristöihin suunnitellut Iskun Relax-ratkaisut luovat puitteet, joissa tietotyöläinen voi virkistäytyä ja latautua, jotta voi sen jälkeen jatkaa keskittyneesti kohti seuraavaa tehtävää. Erilaiset taukotilat tukevat työhyvinvointia ja työssäjaksamista ja tarjoavat ajatuksille aikaa rauhoittua. Relax-ratkaisuissa oleellista on myös tarjota toimivat tilat ruokailuun ja kahvitaukoihin.

”Työntekijän palautuminen työpäivän aikana vaikuttaa työn tuottamiseen positiivisesti. Ihmisten väliset sosiaaliset suhteet ovat työhyvinvoinnin keskiössä, ja erilaisilla tilaratkaisuilla voidaan edistää sosiaalista kanssakäymistä. Monipuolisilla tila- ja kalusteratkaisuilla mahdollistetaan parhaat työympäristöt, joilla edesautetaan fyysistä hyvinvointia ja sosiaalista kanssakäymistä”, sanoo Antti Olin, Iskun Working asiakasalueen johtaja.