Focus – Keskittyminen, tiedon prosessointi ja tuottaminen monitilatoimistossa

Monitilatoimisto antaa työntekijälle vapauden valita kutakin tehtävää parhaiten tukevan työskentelytilan. Työskentelypaikan sujuva vaihtaminen edellyttää, että sähköiset työvälineet ja järjestelmät ovat kunnossa. Eri vaihtoehtojen on oltava selkeitä ja helposti käytettävissä. 

Keskittymistä vaativa työ

Työympäristöihin suunnitellut Iskun Focus-ratkaisut luovat puitteet, jotka tukevat keskittymistä, tiedon prosessointia ja tuottamista. Focus-ratkaisut ovat parhaimmillaan etenkin keskittynyttä yksintyöskentelyä vaativissa toimistotiloissa. Ihmiset ovat yksilöitä ja siten erilaisia työntekijöitä, joiden työtehtävien kirjo voi vaihdella keskittymistä vaativasta itsekseen työskentelystä aktiiviseen ryhmätyöskentelyyn, yleiseen kommunikointiin tai vaikkapa hetken rentoutumiseen. Käyttäjän ja yrityksen tarpeiden pohjalta suunniteltu monitilatoimisto auttaa suoriutumaan erilaisista työtehtävistä parhaalla mahdollisella tavalla huomioiden niin yksityisyyttä kuin yhteisöllisyyttä sopivalla tavalla. Avotoimistoissa tilaa voidaan jakaa erilaisin seinäkkein, säilytysratkaisuin tai esimerkiksi sijoittamalla tilojen väliin kaikille yhteisiä istuinryhmiä. Yksityisyyttä voidaan parantaa monin ratkaisuin – näistä yksi on pöydälle sijoitettava akustoiva ”näkösuoja”. Matalien kaapistojen päälle taas voidaan laittaa korotuspaloja estämään puheäänien kulkeutumista työskentelyalueella.

Työpisteen suunnittelu

Hyvin suunniteltu työpiste ja -ympäristö aktivoi käyttäjää. Työhyvinvoinnin ja työssä viihtyvyyden kannalta on erittäin olennaista vaihtaa työasentoa päivän aikana. Vaihtelu voidaan mahdollistaa monin eri tavoin. Osan päivästä voi seistä työpisteellä. Jos alusta on kova, niin erityiset seisontamatot parantavat ergonomiaa. Osan päivästä voi puolestaan käyttää hyvää työtuolia tai vaikkapa satulatuolia.

Tilanjakajilla tulee olla mahdollisimman hyvä ääntä absorboiva – eli ”ääntä itseään imevä” – ominaisuus. Sen tulee olla todennettu/mitattu, koska pelkästään käyttämällä esim. A-luokan absorboivia materiaaleja, ei useinkaan saavuteta toivottua tasoa. Tuotekokonaisuus ratkaisee huomattavasti enemmän kuin yksittäinen materiaali. Sen vuoksi suunnittelu kannattaa tehdä ammattilaisten kanssa huolellisesti.

Iskun tiedon prosessointia ja tuottamista tukevat Focus-ratkaisujen avulla voidaan luoda kaikkiin toimitiloihin sopiva ratkaisu, joka edesauttaa keskittynyttä yksintyöskentelyä toimistotiloissa.