Iskus historia

Veckans ämne:
Isku är ett familjeföretag i tredje generationen

Eino Vikström (1901–1966) Isku Oys grundare

 

Eino Kristoffer Vikström föddes den 7 december 1901 i Pukkila i Finland. Einos far, Karl Gustav Vikström, hade 14 barn. Alla barnen från Gustavs första äktenskap tvingades flytta hemifrån. Eino var bara nio år då han skickades iväg för att arbeta som dräng på en gård i Pukkila i södra Finland. Där arbetade han i sju år. Det var där han träffade sin blivande hustru, Aino Impi Nikkilä, vars familj ägde en gård i närheten. 1918 flyttade Eino till Lahti, där hans driftiga bröder redan hade grundat egna företag.

 

En självlärd affärsman

Eino Vikström var en typisk affärsman. Han skapade ett stort företag från små medel med hjälp av sin optimism och sina ambitioner. Eino Vikström började arbeta som lärling hos en möbelsnickare 1918. 1923 blev han delägare i Matti Metsos verkstad i Lahti. Kort efter det tog Eino över verkstaden, då Matti Metso blev sjuk. 1928 ansåg Eino Vikström att ett aktiebolag skulle ge företaget en större chans att utvecklas och grundade Lahden Puukalusto Oy. Eino satte stort värde på relationen till sina anställda. Därför anordnades regelbundet olika aktiviteter och tävlingar inom företaget. Produktionen och tillverkningen av högkvalitativa möbler var viktigt för honom. 1966 tilldelades han den finska hederstiteln bergsråd. Senare samma år drabbades Eino av en hjärtattack på en skjutbana, precis efter att han vunnit seniormästerskapet i lerduveskytte. Isku fortsätter att inspireras av Einos driv, passion och ambitiösa standarder. Vi fortsätter att följa vår grundares motto: ”Om det är värt att göras, är det värt att göras väl.”

Eino Vikström som person

I sin ungdom var Eino en framgångsrik brottare. Idrott och natur har alltid varit viktiga för honom. Han ägnade sig även åt filateli, numismatik och jakt på sin fritid. Av familj, vänner och medarbetare beskrevs han som omtyckt, att han hade ett bra sinne för humor och att han var en duktig talare. Från allra första början var han en duktig snickare som satte högt värde på skicklighet och kunskap, och han blev en självlärd affärsman.

Familj

Eino Vikström gifte sig med Aino Nikkilä och fick fyra barn tillsammans: Timo, Ulla, Terttu och Mirja. Aino spelade en viktig roll i etablerandet av Isku. Hon var mycket betydelsefull för företaget, både ekonomiskt och som stöd åt sin make.

Isku övergår från den första till den andra generationen

I september 1966 avled Eino Vikström av en hjärtattack i Helsingfors. Företaget övergick då från den första till den andra generationen och Timo Vikström tog över. Fram till dess hade Timo arbetat som innovativ chef på försäljningsföretaget. Han hade redan från tidig ålder varit intresserad av och delaktig i Iskus produktutveckling.

Bergsråd Timo Vikström (1929)

Under Timos ledning växte företaget till att bli det största möbelföretaget i Finland. Hans vägledande principer var design, tillverkning och distribution av högkvalitativa möbler för gemene man i Finland. Timo grundade butikskedjan Iskukaluste Oy, som gjorde Iskus möbler tillgängliga för alla. Självständig produktion hade alltid varit viktigt för Timo och han var fast besluten om att bevara hela produktionen inom Isku. Han insåg även vikten av marknadsföring och började utveckla företagets varumärke. Lite senare togs produktnamnet Isku fram, vilket blev företagets namn 1962. 1966 blev Timo huvudägare, då hans far gått bort och han köpt ut sina systrars andelar i företaget. Trots att Timo blev huvudägare fortsatte han att arbeta med företagets dagliga verksamhet. Timo har alltid haft stor tilltro till finskt hantverk och möbelindustrin i Lahti. Han har vigt sitt liv åt företaget och alltid haft koll på vad som händer med det. Timo gifte sig med Eeva-Riitta Haarti och de fick tre barn tillsammans: Seppo, Kirsi and Nea. Eeva-Riitta har varit familjens ryggrad och alltid varit till stor hjälp för företaget. Precis som sin far ägnade sig Timo åt filateli, numismatik, jogging, skidåkning och jakt på sin fritid.

Den tredje generationen gör sitt inträde i Iskus familjeföretag

 

Seppo Vikström

Under 1980-talet började den tredje generationen att arbeta med företaget. I början av 1980-talet blev Seppo Vikström den första familjemedlemmen ur den tredje generationen som inledde en karriär på Isku. Efter att ha tagit examen från Uppsala universitet började Seppo arbeta som exportchef och han insåg behovet av att leta efter nya exportmarknader för att företaget skulle kunna växa. Han jobbade till och med som produktutvecklingschef och senare som företagets produktchef. 1996 blev Seppo vd för Isku Oy, vilket omfattade alla områden av möbler. Seppo ledde företagen genom finanskrisen som började i september 2008. Stora nedskärningar och ekonomiska omstruktureringar genomfördes. Seppo har suttit i styrelsen för Isku-Yhtymä Oy sedan 1977. 2004 blev han styrelseordförande för Isku-Yhtymä Oy, en befattning som han innehar än idag. Han har infört nya affärsidéer på Isku, till exempel antimikrobiella möbler, vilka har lett till en ny affärssektor för hälsovård med ett stort partnernätverk.

Kirsi Vikström

1982 tog Kirsi Vikström examen från Uppsala universitet och började arbeta för Iskus dotterbolag i Sverige som koordinator och produktchef, något hon höll på med i 25 år. Hon började senare arbeta på marknadsföringsavdelningen för kontorsmöbler i Finland. Kirsi har suttit i styrelsen för Isku-Yhtymä sedan 1980.

Nea Vikström

1998 började Nea Vikström arbeta för företaget efter att ha tagit en konstmagisterexamen vid Konstindustriella högskolan i Helsingfors. Hon började arbeta på marknadsföringsavdelningen med att förnya företagets visuella identitet. Kort efter det började hon designa möbler. Nea har designat flera Isku-klassiker, till exempel Geneve-soffan, som fortfarande finns i Iskus sortiment. Idag arbetar Nea som både inredningsdesigner och möbeldesigner. Hon har suttit i styrelsen för Isku-Yhtymä sedan 1992.