School

Digitalisering och teknik förändrar ständigt vår miljö. Nya innovationer formar kraven på inlärningsmiljöer och dess funktioner. Skolan är inte längre passiv utan en aktiverande och funktionell enhet.

Active Learning Alliansen

Active Learning alliansen tar tillsammans fram olika aspekter av skolvärlden: verktygen, Samsug och Edutukku har tillsammans skapat de bästa lösningarna för behoven av inlärningsmiljöer.

Anpassbara inlärningsmiljöer

Anpassbarhet är nyckeln vid planeringen av lösningar för inlärningsmiljöer. Dessa produkter kan enkelt flyttas och omgrupperas till grupper av olika storlekar. Lösningen uppmuntrar anpassning till olika situationer både för individuellt arbete och grupparbete.

Lärarnas tillfredsställelse av arbetet

Att förbättra lärarnas tillfredställelse på arbetet är en bra investering, både klass- och lärarrummen.

Förbättrad akustik med möbler

Mjuka inredningselement ger en känsla av design och komfort till alla typer av utrymmen, vilket tillåter att grupparbete sker bortom elevbordet.

Komfort och mångsidighet med soffor och modulsoffor

Modulära soffor tillåter för skapandet av mångsidiga soffarrangemang i olika inlärningsmiljöer för olika ändamål.