Rekisteriseloste

Henkilötietojen käsittely Isku-Yhtymä Oy:ssä

Rekisterin pitäjä:
Isku-Yhtymä Oy (jäljempänä ”Isku”)
Y-tunnus 0148884-5

Mukkulankatu 19, PL 240
15210 LAHTI

rekisterit@isku.fi

Iskuun kuuluvat Isku Koti ja Isku Interior, jotka tarjoavat asiakkailleen julkitilakalusteita ja korkealaatuisia huonekaluja ja niihin liittyviä palveluita. Isku käsittelee henkilötietoja, jotta toimintaa ja asiakaskokemusta voidaan kehittää, tuotteiden ja palveluiden myyntiä, sekä kalusteiden tilauksia voidaan käsitellä ja toimittaa niihin liittyvä tietoa ja palveluja asiakkaille niin myymälässä kuin digitaalisesti. Henkilötietoja voidaan käsitellä Isku-konserniin kuuluvissa yksiköissä sekä konsernin muissa suomalaisissa yhtiöissä henkilötietolain mukaisesti.

Evästeiden käytöstä verkkosivuilla voi lukea lisää: https://www.isku.com/evasteet/

Huomaathan, että Isku.fi ja Isku.com sivustoilla voi olla linkkejä muiden yhtiöiden sivuille tai palveluihin, joilla on Iskusta erilliset, omat tietosuojakäytäntönsä. Tällaisissa tilanteissa suosittelemme tutustumaan kyseessä olevien kolmansien osapuolten tietosuojakäytäntöihin.

Jos haluat tietää tarkemmin henkilötietojemme käsittelystä, lue lisää alta.

Mihin tarkoituksiin kerämme rekisteritietoja?

Isku käsittelee henkilötietoja asiakkuuden ja asiallisen yhteyden, suostumuksen tai toimeksiannon perusteella lainsäädännön sallimiin eri tarkoituksiin. Käsittelyperusteita voi olla niin kalusteiden ostaminen, uutiskirjeen tilaaminen kuin sisustussuunnittelun tekeminen asiakkaillemme.

Isku pyrkii kehittämään ja ylläpitämään toimintaansa liittyviä henkilötietoja huolellisesti. Henkilötietoja käsitellään mm. tilastollisin ja muin menetelmin. Näin pyritään kohdentamaan sisältöjä ja toimintaa asiakkaille mahdollisimman kiinnostavaksi ja parempaa asiakaskokemusta tuottavaksi. Tähän liittyviä käsittelytarkoituksia ovat liiketoiminnan suunnittelu, kehittäminen ja seuranta sekä eri kanavissa tapahtuva asiakkuuden ja asioinnin hoitaminen, jatkuva analysointi mukaan lukien kohdennetut palvelu-, viestintä-, markkinointi-, tyytyväiskysely- ja muut vastaavat toimenpiteet.

Sähköistä suoramarkkinointia, Iskun uutiskirjeitä lähetämme kuluttaja-asiakkaan erikseen antamalla luvalla.

Isku käyttää säännöllisesti tavanomaisissa ja tarvittavissa henkilötietojen käsittelytehtävien teknisessä, kaupallisessa tai operatiivisessa toteuttamisessa Iskun lukuun henkilötietolaissa tarkoitetulla tavalla toimivia alihankkijoita, esimerkiksi kuljetettaessa ja asennettaessa Iskun kalusteita asiakkaille tai laskutuksen toteuttamiseksi.

Henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös osoite-, päivitys-, luottotieto- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavilta rekisterinpitäjiltä.

Millaista rekisteritietoa keräämme?

Asiakkaan perustietoja:

  • Asiakasnumero
  • Asiakkuuden alkamispäivä
  • Etu- ja sukunimi
  • Osoitetiedot ja tarvittavat yhteystiedot kuten puhelinnumero ja sähköpostiosoite
  • Henkilötunnus, Isku rahoitusta haettaessa
  • Arvo tai ammatti, kiinnostus-, harraste- ja muut vastaavat tiedot
  • Markkinoinnin lupa- ja kieltotiedot
  • Yrityksen- tai yhteisön nimi ml. yhteyshenkilö, tarvittavat tunniste- ja osoitetiedot
  • Iskun asiakasvastaavan nimi ko. yritykselle

Asiakkuus-, palvelu- ja viestintätietoja:

Asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen liittyvät tarpeelliset tiedot kuten erilaiset asiointi-, tilaus-, tuote-, osto-, hinta-, etu-, tarjous-, toimitus-, laskutus-, perintä-, tyytyväisyys-, reklamaatio- ja muut tarpeelliset tiedot.

Eri palveluissa ja kanavissa tapahtuvan viestinnän, markkinoinnin ja palvelu- ja sisältökäytön käyttö- ja asiointitiedot (esim. uutiskirje) mukaan lukien rekisteröidyn itse tuottama sisältö sekä tarpeelliset asiointi-, tunniste- ja tekniset tiedot ja sisällöt mm. puhelutaltiot, käyttäjätunnukset ja muut tarvittavat tiedot.

Säännönmukaisia tietolähteitä:

Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan pääasiassa rekisteröidyltä itseltään tai tämän asiakkuuteen liittyvän palvelu- tai viestintäkäytön yhteydessä. Kuten esimerkiksi tilausten yhteydessä, asiakas- tai markkinointiviestinnän käytöstä, palveluiden käyttötilanteissa, palautetta annettaessa tai muissa vastaavissa tilanteissa.

Kuinka voi tarkistaa rekisterissämme olevat tiedot?

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten.

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus maksutta tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä henkilökohtaisesti allekirjoitetulla kirjallisella pyynnöllä. Virheen oikaisemista ja asiakastietoja koskevat tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti osoitteeseen rekisterit@isku.fi tai Isku-Yhtymä Oy, rekisterit, PL 240, 15210 LAHTI. Tarkastuspyynnön johdosta luovutettavat tiedot annetaan kirjallisesti ja toimitetaan postitse kyseisen henkilön ilmoittamaan osoitteeseen.

Kenelle luovutamme rekisteritietoja?

Tietoja voidaan luovuttaa tietoja toimivaltaisille viranomaisille esimerkiksi väärinkäytösten selvittämiseksi. Tietoja voidaan asiakkaan suostumuksella luovuttaa Iskun -yhteistyökumppaneille henkilötietolain puitteissa suoramarkkinointitarkoitusta varten. Yhteistyökumppanit eivät luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille.

Tietoja voidaan siirtää asiaa koskevan lainsäädännön mukaisesti EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, jos Iskun palvelun tekninen toteuttaminen sitä edellyttää. EU:n ulkopuolisilta yhteistyökumppaneilta edellytetään tietojen siirtoa koskevien tietosuojakäytänteiden täyttämistä.

Henkilötietoja voidaan voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa siirtää Iskun markkinointirekisteriin sen jälkeen, kun asiakkaan välinen asiakkuus tai asiallinen yhteys tai muu käsittelyperuste on päättynyt.

Miten säilytämme ja suojaamme rekisteritietoja?

Tiedot ovat suojattuja kulunvalvonnalla, ohjelmistollisesti, palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin. Ainoastaan määrätyillä Iskun ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus käyttää asiakkuuden hallintajärjestelmää. Järjestelmässä on eri käyttäjätasoja, jolloin käyttäjä saa ylläpito- tai selausoikeuden ainoastaan käytön kannalta tarpeellisiin tietoihin. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana, jotka vaaditaan sisäänkirjautumisen yhteydessä.

Rekisterin käyttöoikeudet myönnetään rajoitetusti ja valvotusti työtehtävien perusteella. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena. Tuotteidemme pitkistä takuuajoista johtuen asiakastietoja voidaan säilyttää maksimissaan viisi vuotta.

Mihin voi olla yhteydessä rekisteriasioissa?

Isku-Yhtymä Oy
Mukkulankatu 19, PL 240
15210 LAHTI

rekisterit@isku.fi