Salpausselän koulu

Kohde

Salpausselän koulussa opiskelee 550 oppilasta. Koulun suunnitteluprosessissa henkilökunnalla oli keskeinen ja aktiivinen rooli. Opetushenkilöstö määritteli yhdessä oppimisympäristön toiminnalliset tavoitteet ja näin myös suuntaviivat sisustussuunnittelulle, joka kattoi koulun aulat, toimistot, henkilökunnan taukotilat, neuvottelutilat, työhuoneet ja ruoka- lan. Koulussa kauniisti esiin tuleva värikkyys ja iloisuus olivat yksi opettajien toiveista. Suunnittelun rungoksi muodostui viisi pääväriteemaa, jotka toistuvat eri tiloissa. Kaikki käytävät ovat päävärien mukaan maalattuja, ja ne myös ohjaavat oppilaita liikkumaan koulun tiloissa.

Toteutus

Suunnittelun tavoitteena oli, että oppilas pää- see aina erilaiseen luokkaan vaihtaessaan oppiainetta. Näin osaltaan myös tilat herättelevät uuden oppimiseen ja muutos fyysisessä oppimisympäristössä inspiroi uuden aiheen pariin. Myös kalusteiden materiaalivalinnat ovat tarkasti harkittuja. Esimerkiksi koulun fysiikan ja kemian luokkien pöytien kannet ovat kemikaaleja paremmin kestävää erikoislaminaattia, ja istuinverhoilu valittiin erityisesti laboratorio-olosuhteisiin sopivaksi.

Opettajienhuone haluttiin kalustaa monitoimi- tilaksi, yhteiseksi olohuoneeksi. Isokin yhteisöllinen tila taipuu erilaisiin työskentelyn tarpeisiin, kun tila jaetaan toiminnallisiin vyöhykkeisiin erilaisia kalusteita taitavasti ryhmittelemällä.

Lopputulos on iloinen ja pirteä, ja siinä heijastuu koulun aktiivisuutta korostava toimin- takulttuuri. Tilat palvelevat hyvin koulua sen perustehtävän toteuttamisessa.