Riihenmäen koulu

Kohde

Riihenmäen yhtenäiskoulussa on noin 700 oppilasta ja 60 henkilökunnan jäsentä. Koulun laajennuksen ja saneerauksen yhteydessä luokkatilat, ruokala, opettajien työtilat sekä käytävä- ja aulatilat kalustettiin oppimisympäristöiksi, jotka vahvistavat uudistuneen koulun toimintakulttuuria. Olikin luonnollista, että opetushenkilöstö sekä muu henkilökunta olivat aktiivisesti mukana kalustamisen ratkaisuiden kehittämässä.

Ratkaisu

Koulun oppimisympäristöissä näkyy pedagoginen monipuolisuus ja soveltuvuus niin eri ikäryhmille kuin erilaisille oppijoillekin. Osa opetustiloista on kalustettu joustaviksi tiimi- ja ryhmätyötiloiksi. Osa luokista on kalustettu enemmän itseohjautuvaan ja yksin työskentelyyn sopivilla ratkaisuilla. Pienet eriyttämistilat opetustilojen yhteydessä tarjoavat myös mahdollisuuden rauhalliseen samanaikaisopetukseen ja eriytyvään työskentelyyn.

Riihenmäen koulussa käytävätilojen hyödyntäminen onnistui erityisen hyvin. Kustannus-
tehokkailla kalusteratkaisuilla mahdollistettiin käytävien tehokas käyttö oppituntien aikana samanaikaisopetuksen tiloina. Oppituntien ulkopuolella ne palvelevat hyvin myös yhteisöllisinä, vapaamuotoisen oleskelun ja kohtaamisen paikkoina.

Monikäyttöisyys ja toiminnan tarpeista lähtevä suunnittelu oli myös ruokalan sisustamisen lähtökohtana. Kalusteiden sijainti määritettiin ruokalinjastojen ja oppilasvirtojen liikkumis- suuntien mukaan. Näin kalusteratkaisuilla pystyttiin sujuvoittamaan ruokailutilanteita. Kalustevalinnoissa huomioitiin myös se, että ruoka-aikojen ulkopuolella tilat palvelevat mo- nipuolisessa opetuskäytössä. Eritasoratkaisu mahdollistaa myös erilaisten esiintymistilantei- den ja tilaisuuksien järjestämisen.
Riihenmäen koulu on onnistunut ja harmooninen kokonaisuus, jossa rakennuksen arkkitehtuuri, värit ja kalustus yhdessä muodostavat viihtyisän työskentely-ympäristön kaikille käyttäjilleen.