Kalliolan koulu, Hollola (esiopetus, luokat 1-6)

Hollolan Kalliolan koulu on uusi ja moderni oppilaitos, jossa on toimivat tilat 500 esi‐ ja alakoululaisille. Rakennuksessa on koulutilojen lisäksi myös alueen kirjasto ja terveyspalvelut sekä iltakäyttöön suunnitellut kokoontumistilat, liikuntatilat ja erilaisia tiloja nuorisotyölle.

Kalliolan koulun tilasuunnittelun lähtökohtana on ollut kansallinen opetussuunnitelmakehys, OPS 2016. Koulussa on luovuttu perinteisestä kotiluokka‐ajatuksesta, ja sen sijaan tilat muodostavat avoimia ja muuntojoustavia oppimisympäristöjä. Tila- ja kalusteratkaisuilla
mahdollistetaan siirtyminen opettajakeskeisestä luokkahuoneopetuksesta oppilaskeskeiseen ja itseohjautuvaan oppimiseen.

Kalustesuunnittelu on tehty huolella pohjautuen koulun pedagogiseen suunnitelmaan. Tarkoituksenmukaisesti valituilla kalusteilla avoimiinkin oppimisympäristöihin on saatu oppimisen soppeja ja saarekkeita. Samalla tilan akustiikkaa on parantunut, opetustiloista on tullut viihtyisiä ja ne palvelevat myös uusimman opetusteknologian käyttöä oppimisen tukena.

Koulussa on paljon erilaisia työskentelytiloja, leikkitiloja ja lepotiloja sekä tarvittaessa myös perinteisempään luokkatyöskentelyyn sopivia tiloja. Kalusteratkaisut tukevat joustavaa ryhmittelyä ja opiskelua myös muilla tavoin kuin pulpetin ääressä istuen – myös majatyyppisissä ratkaisuissa tai pallojen päällä keinuen voi opiskella!

 

”Olisiko siinä kivempi harjoitella kertotauluja?” kysyi 1A luokan opettaja. Vastaus oli äänekäs ”JOO!”

Uskon vahvasti, että lapset ovat aktiivisessa ympäristössä paljon motivoituneempia opiskelemaan.
Kalliolan koulun rehtori Aarne Ylipiha

 

Kalliolan koulun idearikkaan henkilöstön kanssa on etsitty uusia kalusteratkaisuja arjen työn tueksi. Yhteisen tuotekehitysprosessin innovaatiot näkyvät esimerkiksi koulun säilytyskalusteissa, kaasujousella säätyvissä pöydissä ja latausratkaisuissa.

”Uskon vahvasti, että lapset ovat aktiivisessa ympäristössä paljon motivoituneempia opiskelemaan. Iskulla on ennakkoluuloton ote kalusteyhteistyössä. Olemme erittäin kiitollisia monista uusista kalusteratkaisuista, joita projektin aikana on syntynyt. Tuotekehitysyhteistyö on ollut erinomaista”, sanoo rehtori Aarne Ylipiha.