Hygienian ja antimikrobisuuden huomioiminen sairaalasuunnittelusta sisustukseen

 

Sairaalasuunnittelu ja siinä huomioitava hygienianäkökulma ovat erittäin tärkeitä ja ajankohtaisia aiheita. Sairaalassa, päiväkodeissa ja vanhustenhoitokodeissa on käyttäjiä, joilla on heikompi vastustuskyky infektioille.

Tilojen suunnittelussa täytyy tarkasti huomioida sairaaloiden erilaiset tilat. Hygieenisesti tärkeimpinä ovat leikkaussalit ja tehohoito sekä infektio-osastot, mutta hygienianäkökulma tulee huomioida tarkasti myös vuodeosastojen ja yleisten tilojen suunnittelussa, koska niissä ihmisiä vierailee paljon. Hyviä esimerkkejä hygieenisistä ratkaisuista ovat antimikrobiset materiaalit kalusteissa ja kosketuspinnoissa, kosketusvapaat ratkaisut esim. wc-tiloissa sekä automaattiovet. Yhdessä tehokkaan siivouksen ja käsienpsun kanssa muodostuu hygieeninen kokonaisuus.  

”On erityisen tärkeää jo alkuvaiheessa hahmottaa erilaiset tilatyypit sekä miten ihmis- ja materiaalivirrat liikkuvat eri tiloissa. Läheisten, potilaiden sekä henkilökunnan kulkureitit ovat erilaiset. Tässä huonekalujen ja sisustuksen tärkeys nousee esiin. Antimikrobiset kalusteet ovat tärkeitä vastaanottohuoneissa ja odotustiloissa, joissa monet sairaalat ovatkin jo ottaneet ne käyttöön. Kalusteet muodostavat yhdessä tilan, varusteiden ja muiden ratkaisuiden kanssa hygieenisen kokonaisuuden.”  sanoo Jonna Taegen, arkkitehti SAFA.

Antimikrobisuus ja hygieenisyys ovat trendisanoja, ja ne luovat myös yritysten imagoa. Ne kertovat siitä, että sairaala haluaa huolehtia mahdollisimman hyvin asiakkaiden ja heidän läheistensä kuin henkilöstönkin terveydestä. Hyvä hygienia ja antimikrobisuus ovat teemana erittäin ajankohtaisia, ja niiden merkitys kasvaa koko ajan, sillä ihmiset liikkuvat paljon ja kansainvälistyvät. Iso osa ajasta vietetään sisätiloissa, joten on tärkeää, että hygienia on alusta loppuun mietittyä, jotta mikrobit eivät leviä ja tartu ihmisistä toisiin. Artikkeli on kirjoitettu yhteistyössä Jonna Taegenin (arkkitehti SAFA) kanssa.