Health

Isku Health – 
Maailmanluokan terveydenhoitotilat
 Suomesta

Isku Health on ratkaisu terveydenhuollon tarpeisiin vahvistamaan potilaiden paranemista. Health-ratkaisut pohjautuvat Suomen huipputason infektiokontrolli- ja terveydenhuolto-osaamiseen ja ovat osa suomalaista teknologista ja tieteellistä edelläkävijyyttä. Isku Health -ratkaisut antavat osaltaan mahdollisuuksia vahvistaa potilaskeskeistä terveydenhuoltoa. 

Antimikrobisilla ISKU+ -ratkaisuilla luotu antimikrobisuus viestii välittämisestä, ammattimaisuudesta ja uusimpien teknologioiden hyödyntämisestä. Samalla se edistää potilaiden ja henkilökunnan turvallisuutta – pysyvä antimikrobinen ominaisuus kriittisissä sisätilan kosketuspinnoissa eliminoi taudinaiheuttajia ja siten vähentää infektioita käsienpesun ja siivouksen lisänä. Isku on osa HygTech Alliancea, jonka ratkaisuilla voidaan luoda antimikrobiset ominaisuudet kaikkiin kosketuspintoihin.

Tulevaisuuden sairaala 14.-15.3.2018

Isku on pääyhteistyökumppanina Tulevaisuuden sairaala -tapahtumassa. Tulevaisuuden sairaalaympäristössä on lukuisia haasteita, joihin nyt rakennettavissa sairaaloissa ja terveydenhuoltotiloissa pitää pystyä vaikuttamaan. Yksi suurimmista on sairaalahygienian parantaminen ja sen huomioon ottaminen rakentamisen kaikissa eri vaiheissa.
Welcome - Vastaanottoaulat ja ilmoittautumistilat

Tilojen toiminnallisuus ja viihtyisyys vahvistavat asiakaskokemusta.

Antimikrobisuus viestii välittämisestä, ammattimaisuudesta ja uusimpien teknologioiden hyödyntämisestä.

Yksilöllisyyttä ja yksityisyyttä arvostavat ratkaisut ottavat huomioon esteettömyyden, valaistuksen ja äänimaailman vaateet.
Face - Henkilökunnan työskentelyratkaisut

Työssäjaksaminen ja työhyvinvointi nostavat väistämättä potilastyytyväisyyttä.

Työn tavoitteita tukevat tilaratkaisut edesauttavat palautumista ja parantavat tuloksellisuutta.

Hyvin suunnitellussa tilassa pidetään huolta myös psyykkisen palautumisen onnistumisesta.
Guide - Jaetut tilat

Jaetut tilat houkuttelevat omaehtoiseen oleskeluun ja kohtaamisiin, sekä edistävät positiivista sosiaalista vuorovaikutusta ja aktiivisuutta ja näin tukevat parantumista.

Antimikrobisuus luo turvallisen ympäristön.
Heal - Potilas-, tutkimus- ja toimenpidehuoneet

Potilashuoneen kulmakivi on potilasturvallisuus. Antimikrobiset kosketuspinnat maksimoivat tilan puhtauden.

Esteettömyys toteutetaan tilan käyttötarkoitukseen soveltuvilla, liikuteltavilla ja käyttäjän mukaan säädettävillä ratkaisuilla.

Vieraassa ympäristössä yksityisyyden suojasta huolehtiminen korostuu, esimerkiksi säilytysratkaisuissa.
ISKU+

Pysyvä antimikrobinen ominaisuus kriittisissä sisätilan kosketuspinnoissa eliminoi taudinaiheuttajia ja siten vähentää infektioita käsienpesun ja siivouksen lisänä

ISKU+ edistää ratkaisullaan potilaiden ja henkilökunnan turvallisuutta.

ISKU+ -ratkaisu on tutkittu ja todistettu.


Antimikrobiset ISKU+ kalusteet ovat saatavilla kaikissa tuoteryhmissä - esimerkiksi näissä: