Health

Isku Health – Maailmanluokan terveydenhoitotilat Suomesta

Isku Health on ratkaisu terveydenhuollon tarpeisiin vahvistamaan potilaiden paranemista. Health-ratkaisut pohjautuvat Suomen huipputason infektiokontrolli- ja terveydenhuolto-osaamiseen ja ovat osa suomalaista teknologista ja tieteellistä edelläkävijyyttä. Isku Health -ratkaisut antavat osaltaan mahdollisuuksia vahvistaa potilaskeskeistä terveydenhuoltoa. 

Antimikrobisilla ISKU+ -ratkaisuilla luotu antimikrobisuus viestii välittämisestä, ammattimaisuudesta ja uusimpien teknologioiden hyödyntämisestä. Samalla se edistää potilaiden ja henkilökunnan turvallisuutta – pysyvä antimikrobinen ominaisuus kriittisissä sisätilan kosketuspinnoissa eliminoi taudinaiheuttajia ja siten vähentää infektioita käsienpesun ja siivouksen lisänä. Isku on osa HygTech Alliancea, jonka ratkaisuilla voidaan luoda antimikrobiset ominaisuudet kaikkiin kosketuspintoihin.

Welcome - Vastaanottoaulat ja ilmoittautumistilat

Tilojen toiminnallisuus ja viihtyisyys vahvistavat asiakaskokemusta.

Antimikrobisuus viestii välittämisestä, ammattimaisuudesta ja uusimpien teknologioiden hyödyntämisestä.

Yksilöllisyyttä ja yksityisyyttä arvostavat ratkaisut ottavat huomioon esteettömyyden, valaistuksen ja äänimaailman vaateet.
Face - Henkilökunnan työskentelyratkaisut

Työssäjaksaminen ja työhyvinvointi nostavat väistämättä potilastyytyväisyyttä.

Työn tavoitteita tukevat tilaratkaisut edesauttavat palautumista ja parantavat tuloksellisuutta.

Hyvin suunnitellussa tilassa pidetään huolta myös psyykkisen palautumisen onnistumisesta.
Guide - Jaetut tilat

Jaetut tilat houkuttelevat omaehtoiseen oleskeluun ja kohtaamisiin, sekä edistävät positiivista sosiaalista vuorovaikutusta ja aktiivisuutta ja näin tukevat parantumista.

Antimikrobisuus luo turvallisen ympäristön.
Heal - Potilas-, tutkimus- ja toimenpidehuoneet

Potilashuoneen kulmakivi on potilasturvallisuus. Antimikrobiset kosketuspinnat maksimoivat tilan puhtauden.

Esteettömyys toteutetaan tilan käyttötarkoitukseen soveltuvilla, liikuteltavilla ja käyttäjän mukaan säädettävillä ratkaisuilla.

Vieraassa ympäristössä yksityisyyden suojasta huolehtiminen korostuu, esimerkiksi säilytysratkaisuissa.
ISKU+

Pysyvä antimikrobinen ominaisuus kriittisissä sisätilan kosketuspinnoissa eliminoi taudinaiheuttajia ja siten vähentää infektioita käsienpesun ja siivouksen lisänä

ISKU+ edistää ratkaisullaan potilaiden ja henkilökunnan turvallisuutta.

ISKU+ -ratkaisu on tutkittu ja todistettu.


Antimikrobiset ISKU+ kalusteet ovat saatavilla kaikissa tuoteryhmissä - esimerkiksi näissä: