Zachariasskolan

Zachariasskolan Nykarlebyssä on peruskoulu esikoulusta 9-luokkaan. Noin 550 oppilasta opiskelee rakennuksessa ja lisäksi tiloissa on koulun jälkeistä toimintaa.

Erilaisten työskentelymenetelmien, yhteistyön ja positiivisen oppimisympäristön avulla koulu on sitoutunut luomaan olosuhteet, joissa jokaisella on mahdollisuus menestyä. Koulun toimintakulttuurille on ominaista yhteistyö, toisten kunnioittaminen ja vastuu yhteisestä opiskeluympäristöstä.

Sisustuksen teemana neljä vuodenaikaa

MAIN interiors Oy yhdessä ISKUn kanssa vastasi koulun sisustuksesta. Koulun teemana aina suunnittelun alusta alkaen oli neljä vuodenaikaa, jotka näkyvät moduulien ja huonekalujen värivalinnoissa. Sisustussuunnittelu toteutettiin opetussuunnittelman mukaisesti, ja opiskelijoille annetaan tilaa opiskella avoimissa oppimisympäristöissä joko yksin, pienissä ryhmissä tai suuremmissa ryhmissä.