Sisustussuunnittelulla tähdättiin Verohallinnon asiakaspalvelun parantamiseen

Verohallinto Joensuussa muutti täysin uusiin tiloihin uuteen Metla-taloon. Tilat suunniteltiin palvelemaan Verohallinnon asiakasta parhaalla tavalla sekä tukemaan työntekijöiden työpäivää ja hyvinvointia. Uudistamisen pohjalla ja sisustussuunnittelun ohjeena toimi Verohallinnon koko maan kattava työympäristökonsepti, joka pitää yrityksen ilmeen yhtenäisenä.

Käyntiasiointikonsepti ohjasi asiakaspalvelutilan uudistamista

Vahva vaikuttava tekijä tilasuunnittelussa oli asiakaslähtöisyys. Tilojen haluttiin palvelevan Verohallinnon asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla ja avustavan työntekijää ja asiakasta asiakaskohtaamisissa. Asiakaspalvelutilan tuolit ovat esimerkiksi toisiinsa kytkettyjä, jotta ne pysyvät vilkkaassa ympäristössä paikallaan. Suunnittelussa on huomioitu myös turvallisuus ja asiakkaat, joilla on pyörätuoli, rollaattori tai lastenvaunut.

"Verohallinnon tavoitteena on selkeä, opastava ja palveleva tila, jossa on huomioitu yksityisyys ja tehokas asiointi. Tilan tarkoitus on ensisijaisesti ohjata asiakas itsepalvelupisteelle hoitamaan veroasiansa itsenäisesti tai tarjota tarvittaessa myös henkilökohtaista palvelua. Asiakaspalvelutila ei ole tarkoitettu oleskeluun vaan asioiden hoitamiseen ja selvittämiseen. Uusi ympäristö mahdollistaa juuri tämän." Verohallinnosta todetaan.

Asiakaspalvelupisteillä vierailee päivän aikana suuri määrä ihmisiä. Tämän vuoksi tilan kriittisiin pintoihin valittiin Isku+ -antimikrobiset kalusteet asiakkaiden ja työntekijöiden terveyden vuoksi. Kalusteiden pysyvä antimikrobinen ominaisuus tärkeimmissä kosketuspinnoissa eliminoi taudinaiheuttajia ja siten vähentää infektioita käsienpesun ja siivouksen lisänä.

Värikoodit viestivät työskentelytilojen käyttötarkoituksen

Verohallinnon projektiryhmään kuului viisi työntekijää, ja myös koko henkilöstö osallistui projektiin antamalla ehdotuksia ja ideoita uudelle työympäristölle ja kalusteille. Sisustuksen värimaailma on yhtenäinen ja se toistuu suurissa pinnoissa ja kalusteissa tehden tilasta yhtenäisen ja kauniin. Kalusteiden ja tilojen väreillä on oma merkitys – niillä viestitään työntekijöille tilojen käyttötarkoitusta. Neutraali harmaa viestii itsenäisen työn alueesta, kun taas oranssi on yhdessä työskentelyn ja keskustelun aluetta. Työntekijöiden tiloissa on myös kalustukseltaan erilaisia tiimi- ja palaveritiloja, jotka palvelevat kutakin työntekemisen tapaa parhaiten.

Metla-talo on puurakentamisen kaunis taidonnäyte. Puupinnat ja puun läsnäolo huomioitiin myös sisutuksessa pinnoissa ja materiaaleissa. Kauniit puupinnat näkyvät esimerkiksi työkahvilassa, joka tehtiin työntekijöiden toiveesta. Työkahvila toimii rennon työskentelyn alueena, ruokailutilana, olohuoneena sekä kahvilana ja keittiönä.

Verotalo-Metla-Joensuu

Kolme kohdetta yhdellä Iskulla

Verohallinto oli päätynyt ensimmäistä kertaa kokeilla palvelumallia, jossa kalustetoimittaja tekee myös sisustussuunnittelun. Aikaisemmin arkkitehtitoimisto on tehnyt suunnitelman ja kalustehankinnat on kilpailutettu erikseen. Kilpailutuksen vaatimuksena oli määrittää yksi suunnittelija, joka tekee Verohallinnon Joensuun kohteen lisäksi suunnittelun myös Rovaniemellä ja Kouvolassa.

”Samanaikainen työ useammassa kohteessa mahdollistaa, että ratkaisut ovat yhdenmukaisia ja pohjautuvat Verohallinnon omaan työympäristökonseptiin. Vaikka talot ja tilat ovat erilaisia, käsittelemme samat asiat kaikissa kolmessa kohteessa. Tämä oli erittäin toimiva toimintamalli ja tilat palvelevat asiakkaita ja työntekijöitä erittäin hyvin”, kertoo Iskun sisustusarkkitehti Katja Mäkinen.

Joensuun Verotalo

Verohallinnon toimipiste sijaitsee Joensuussa. Sisustussuunnitelma tehtiin yhteistyönä Verohallinnon viiden henkilön työryhmän, arkkitehtitoimisto Karttusen sisustussuunnittelijan/arkkitehdin Nina Kosolan ja Iskun sisustusarkkitehti Katja Mäkisen kanssa. Verohallinnon tiloissa uudistettiin kaikki asiakaspalvelupisteet, työpisteet, neuvotteluhuoneet, yleiset- ja taukotilat sekä kahvila.