Vastuullisuus ISKUssa

ISKUlla vastuullisuustyössä on vahvat perusrakenteet, johon jokapäiväinen työmme nojaa, ja jonka avulla toimintaa kehitetään pitkäjänteisesti. Vastuullisuuden perusrakenne muodostuu konsernin johtamisperiaatteista (arvot, missio, visio ja strategia), sertifioiduista johtamisjärjestelmistä ISO 9001 -standardin mukainen laadun johtamisjärjestelmä, ISO 14 001, ISO 45001-standardin mukainen työterveys- ja turvallisuusjärjestelmä sekä PEFC-standardin mukainen puun alkuperän seurantajärjestelmä), ISKU Code of Conduct:sta (Code of conductissa sitoudumme noudattamaa kaikkia toimintaan liittyviä lakeja ja säädöksiä kaikissa maissa, joissa toimimme), ISKUn toimittajien eettisistä toimintaohjeista sekä YK:n jäsenmaiden sopimista kestävän kehityksen tavoitteista.

ISKUlla on myös laatu-, ympäristö- sekä työterveys- ja turvallisuuspolitiikka.

Kestävän kehityksen tavoiteohjelma

YK:n jäsenmaiden sopima kestävän kehityksen tavoiteohjelma tähtää äärimmäisen köyhyyden poistamiseen sekä kestävään kehitykseen, jossa otetaan ympäristö, talous ja ihminen tasavertaisesti huomioon. Kestävän kehityksen tavoitteita on yhteensä 17. Kaikki kestävän kehityksen tavoitteet ovat tärkeitä ja linkittyvät tiiviisti toisiinsa: yhtäkään tavoitetta ei voi tavoitella toisen kustannuksella. ISKU valitsi neljä tärkeintä tavoitetta, johon toiminnallamme panostimme vuonna 2020:

3: Terveyttä ja hyvinvointia
9: Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastuktuureja
12: Vastuullista kuluttamista
17: Yhteistyö ja kumppanuus

OG-YK-kestava-kehitys

Ympäristövastuu
Vastuullinen toiminta ei vaadi ympäristölupaa. Meillä ympäristöasioiden huomioiminen on osa jokaisen työntekijän rutiineja.
Sosiaalinen vastuu
Kannamme vastuun työntekijöidemme hyvinvoinnista. Innostuneet ja motivoituneet työntekijät ovat menestyksemme perusta.
Hyvä hallintotapa
Haluamme investoida kotimaahan ja kasvaa sekä kehittyä kannattavasti. Pysymme kotimaisena yrityksenä, joka kansainvälistyy vastuullisesti.

Vastuullisuus on tekoja

"Vastuullinen ajattelu ei kanna kauas, vastuulliset teot kantavat. Meille ISKUssa vastuullisuus on aina ollut tekoja. Listasimme vastuullisuustekojamme, joita olemme viime vuosien aikana tehneet", vastuullisuusjohtajamme Kaisa Vuori sanoo.

Materiaalimme ovat turvallisia sinulle ja ympäristölle
Olemme asettaneet toimittajillemme tiukat materiaalien ympäristövaatimukset. Työskentelemme jatkuvasti kaikkien tuotteissa käytettävien materiaalien ympäristömyötäisyyden ja terveellisyyden varmistamiseksi.
Nahkaylijäämästä valmistetaan laukkuja
ISKUn tuotannosta jäävä nahkaylijäämä toimitetaan kotimaiselle Lovialle, joka valmistaa nahkapaloista upeita Laukkuja. Laukumallisto on suunniteltu siten, että pienempiäkin nahkapaloja pystytään hyödyntämään.
Vastuullisuusraportit ja dokumentit
Julkaisemme vuosittain vastuullisuusraportin, jossa kerromme edellisen vuoden vastuullisuusteoistamme ja -tavoitteistamme. Toimintaamme on myös sertifioitu ja haluammekin olla edelläkävijä vastuullisuuden saralla.