Urjalan yhtenäiskoulu

Suunnitteluvaiheessa otettiin heti huomioon, minkälaisessa kulutuksessa kalusteet ovat, kun eri-ikäiset nuoret esikoululaisista lukiolaisiin käyttävät tiloja joka päivä. Koulu on myös iltakäytössä kuntalaisilla. Kouluun haluttiin Iskun antimikrobisia kalusteita, jotka tuovat terveyttä ja turvallisuutta yhteisiin tiloihin. Antimikrobisia kalusteita haluttiin erityisesti käytävä- ja aulatiloihin, jossa käyttäjät vaihtuvat eniten.

Terveys ja turvallisuus suunnittelun keskiössä

Iskulla on maailman ensimmäinen huonekalumallisto, joka vähentää tartuntojen leviämistä. Innovaatio perustuu pinnoilla, kankaissa ja päällysteissä käytettävään luonnolliseen kupari- ja hopeateknologiaan, joka estää aktiivisesti tartuntojen syntymistä ja leviämistä. Antimikrobiset pinnat ovat kuin vuorokauden ympäri työskentelevä siivooja; ne estävät aktiivisesti ja väsymättä mikrobeja leviämästä.

”Monelle sana ”terveys” tuo mieleen tietynlaiset kalusteet, mutta Iskun kalusteissa ominaisuus ei vaikuta mukavuuteen tai viihtyisyyteen. Jos saisin olla uudestaan vaikuttamassa kalustehankinnoissa, valitsisin ehdottomasti edelleen antimikrobiset kalusteet. Olemme olleet erittäin tyytyväisiä kalusteisiin.” sanoi Urjalan koulun apulaisrehtori Minna Perkiö.

”Antimikrobisten kalusteiden valinnassa vaikutti se, että kalusteet mahdollistavat sairauksien vähenemisen. Influenssat ja flunssakaudet kiertävät, ja jos oppilaat ja opettajat ovat paljon sairaana, se on myös kustannusvaikutus. Kaikkien terveydelle ja turvallisuudelle on parempaa, kun on yksi tekijä, jolla voimme välttää turhia sairastumiskierteitä.” sanoo Urjalan kunnan sivistystoimenjohtaja Juha Salo.

"Monelle sana ”terveys” tuo mieleen tietynlaiset kalusteet, mutta Iskun kalusteissa ominaisuus ei vaikuta mukavuuteen tai viihtyisyyteen. Jos saisin olla uudestaan vaikuttamassa kalustehankinnoissa, valitsisin ehdottomasti edelleen antimikrobiset kalusteet. Olemme olleet erittäin tyytyväisiä kalusteisiin." Urjalan koulun apulaisrehtori Minna Perkiö

Urjalan koulun kalusteet hankittiin ranskalaisella kilpailutuksella. ”Halusimme panostaa kalusteissa enemmän laatuun kuin määrään, ja olemme tyytyväisiä”, sanoi Juha Salo. Urjalan koulun sisutuksessa käytettiin lähtökohtana OPS 2016 opintosuunnitelmaa, joka ohjaa kalusteratkaisuja tukemaan opiskelua myös muilla tavoin kuin pulpetin ääressä istuen. Urjalan koulussa on luokkia, joissa ei ole ollenkaan perinteisiä pulpetteja. Apulaisrehtori Minna Perkiö opettaa luokassa, jossa on nojatuoleja, sohvia ja erilaisia pöytäryhmiä, ja hän kannustaa kollegojaan rohkeasti kokeilemaan opettamista myös erilaisissa ympäristöissä. Heillä on luokassa sopimus, että jokainen oppilas vaihtaa paikkaa jokaisen tunnin jälkeen, jolloin työskentelyasento ja työympäristö muuttuvat.

Urajan yhtenäiskoulu

Urjalan yhtenäiskoulussa opiskelevat kaikki aina esikoululaisista lukioon ja oppilaita koulussa on yhteensä n. 400 sekä henkilökuntaa n. 40. Uuden yhtenäiskoulun suunnittelu aloitettiin vuonna 2013 ja koulu valmistui käyttäjien käyttöön 10.4.2017. Urjalan yhtenäiskoulun arkkitehtinä toimi arkkitehtitoimisto Mikko Uotila. Isku kalusti Urjalan koulun kaikki tilat, kuten luokkahuoneet, ruokalan, kirjaston, opettajien tilat sekä yhteiset aula- ja oleskelutilat. Sisustussuunnitelman laati Isku Interiorin sisustusarkkitehti Marianne Korte.