Työ 2020: innovointi ja inspiraatio

Miten ja missä töitä tehdään jatkossa? Miten työntekemisen muutos näkyy työympäristöissä? On jo nyt nähtävissä, että kalusteiden ja tilojen yhteiskäyttö ja monikäyttöisyyden tarve lisääntyy tulevaisuudessa.

Innovointi ja inspiraatio työntekemisen keskiössä

Kevään 2020 tuoma muutos näkyy tulevaisuudessa työntekemisessä. Muutos on pakottanut yritykset innovoimaan ja löytämään uusia ratkaisuja nopeammin. Jatkossa työympäristöiltä odotetaan mukautumista innovaatiotoimintaan sekä työntekijöiden kohtaamiseen. Myös nyt korostunut etätyön tekeminen muuttaa käsitystämme työympäristöistä. Itsenäistä työtä tehdään jatkossa enemmän kotona ja co-working-tiloissa, mutta omaan työympäristöön tullaan tekemään töitä työkavereiden kesken.

Työpaikoilta ja toimistoilta kaivataan yhä enemmän viihtyisyyttä sekä luontevaa inspiroivaa työympäristöä, jossa työkaverit viihtyvät, yhdessä tekeminen on mukavaa ja idearikasta. Monitilatoimistot tulevat koostumaan mm. muuntuvista kokous- ja työtiloista sekä yksintyöskentelyyn tarkoitetuista tiloista. Monitoimitilat voivat tarjota samaan aikaan sekä rauhaa yksintyöskentelyyn, että avokonttorien innovatiivisen ilmapiirin ja yhdessä työskentelyn tavan.

Perinteisten toimistojen ja kiinteiden työpaikkojen olemassaolo ei muutoksen myötä ole kuitenkaan uhattuna, vaan fyysisiä työympäristöjä tarvitaan, käytetään ja suunnitellaan edelleen.

”Työympäristöistä tulee kuitenkin entistä joustavampia ja helposti muunneltavia työskentely- ja ennen kaikkea kohtaamistiloja”, Iskun muotoilujohtaja Antti Olin kertoo.

Tyo2020 innovointi

Kokosimme Työ 2020 -esitteelle, mitä työympäristöissä on hyvä huomioida poikkeustilan jälkeen

Löydät aiheeseen liittyvät artikkelit yhtenä koosteena, jota voit selata helposti selaimellasi.

On jo nyt nähtävissä, että kalusteiden ja tilojen yhteiskäyttö ja monikäyttöisyyden tarve lisääntyvät tulevaisuudessa. Tilojen turvallisuus ja monipuolisuus ovat keskiössä. Etätyön yleistyessä työympäristö avautuu uusille mahdollisuuksille - olisiko aika uudistaa työympäristöä kohti monitilatoimistoa?