Etätyö yleistyy

Etätyöskentelyn määrä tulevaisuudessa tulee kasvamaan ja etätyö tulee vahvaksi osaksi työkulttuuria tehtävissä, joissa se on mahdollista. Osassa yrityksistä etätyön tekemiselle löytyy jo ennestään rutiinit, toiset ovat ensimmäistä kertaa aivan uuden työskentelymuodon edessä.

Nähtävissä on ollut jo ennen vallitsevaa tilannetta työn muutos aikaan ja paikkaan sidotusta työstä entistä itseohjautuvampaan ja monimuotoisempaan työhön. Tämäntyyppisessä työssä korostuvat itsensä johtamisen taidot, verkostoituminen, toiminta ja aikaansaavuus sekä ajankäyttö, sen hallinta ja oman työn aikataulutus.

Etätyö haastaa perinteisen toimistotyöajan ja huomioi paremmin yksilöiden tarpeet

Etätyön ja monimuotoisen työskentelyn yleistyessä on todennäköistä, että perinteinen työaika käsitteenä tulee kokemaan muutoksen. Muutos voi olla pidemmät aukioloajat ja sitä kautta piteneviä työpäiviä ja toisaalta pitenevien työpäivien vuoksi taas päivätasolla lyheneviä työviikkoja.

”Ihmiset hakeutuvat ainakin osittain työskentelemään omaan, itselle luontaiseen ja soveltuvaan työaikaan, joissakin työpaikoissa jopa kahteen vuoroon, mikä avaa työympäristöjen osalta, mutta myös yhteiskunnallisesti, uusia mahdollisuuksia”, Iskun sisustusarkkitehti Minna Uussilta pohtii.

Tyo2020 etatyo yleistyy

Työajan muutoksen kautta monimuotoisen työn tekeminen helpottaa esimerkiksi lapsiperheiden elämänrytmiä, kun päivän tai viikon voi jaksottaa omaan ja muun perheen arkeen sopivaksi. Kotityöskentelyssä on mahdollista ottaa paremmin huomioon ihmisten yksilölliset tarpeet sekä erilaiset rytmit. Toiselle työntekijälle saattaa sopia heti aamusta 8 tunnin työpäivä, mutta joskus työpäivän jako kahteen osaan toimii paremmin. Keskellä päivää voisi viettää parin tunnin tauon, käydä kuntosalilla, kaupassa ja hoitaa työhön liittymättömiä asioita, ja esimerkiksi luova työnteko saattaa onnistua illan hiljaisemmilla tunneilla.

Kokosimme Työ 2020 -esitteelle, mitä työympäristöissä on hyvä huomioida poikkeustilan jälkeen

Löydät aiheeseen liittyvät artikkelit yhtenä koosteena, jota voit selata helposti selaimellasi.

On jo nyt nähtävissä, että kalusteiden ja tilojen yhteiskäyttö ja monikäyttöisyyden tarve lisääntyvät tulevaisuudessa. Tilojen turvallisuus ja monipuolisuus ovat keskiössä. Etätyön yleistyessä työympäristö avautuu uusille mahdollisuuksille - olisiko aika uudistaa työympäristöä kohti monitilatoimistoa?