Antimikrobisten kalusteiden rooli kasvaa monitilatoimistoissa ja kohtaamistiloissa

Antimikrobiset Isku+ -kalusteet luovat arvoa julkisissa ja jaetuissa tiloissa, joissa ihmiset kohtaavat. Tällaisia tiloja ovat esimerkiksi monitilatoimistot, asiakaspalvelupisteet, koulut sekä terveysasemien odotus- ja vastaanottotilat.

Antimikrobiset pinnat estävät mikrobien kasvua

Mikrobimäärällä on olennainen merkitys infektioiden leviämiseen julkisissa tiloissa. Mikrobimäärää voidaan vähentää hyvällä käsihygienialla, säännöllisellä siivouksella sekä antimikrobisilla pinnoilla. Näin katkaistaan tartuntakejuja ja vähennetään haitallisia infektioita.

Antimikrobisten pintojen teho ei laske ajan myötä, joten ominaisuus toimii väsymättä kellon ympäri. Antimikrobisuus estää mikrobien kasvua kosketuspinnoilla. Yksittäisten bakteerien ja virusten välillä on suurta vaihtelua niiden selviämisessä esimerkiksi kalustepinnoilla. Antimikrobisten pintojen on todettu leikkaavan tätä selviytymisaikaa murto-osaan monen mikrobin kohdalla.

Sairaspoissaolot ovat suuri kustannus yrityksille

Sairauspoissaolopäivän hinta työntekijää kohden asettuu Suomessa noin 300-500 euron välille. Yrityskohtaisia lukuja voi tarkastella esimerkiksi työeläkeyhtiöiden tarjoamien sairauspoissaololaskureitten kautta.

Esimerkki Yritys Oy:ssä työskentelee 450 henkilöä Sairauspoissaolot vuoden 2019 aikana 3,1%

Ilmarisen laskurin avulla Esimerkki Yrityksen arvioksi saadaan noin 1M€ kustannukset. Vaikutukset liiketuloksessa arvioidaan 1,2M€ kustannusten seurauksena. Esimerkin kautta paljastuu, että suhteellisesti pienilläkin sairauspoissaolomäärillä saavutetaan suuria euromääräisiä kustannuksia.

Tutkimusten mukaan antimikrobisilla kosketuspinnoilla voidaan vähentää lyhytaikaisia poissaoloja jopa 50 %. Tämä vähenemä tuo toimistoympäristöissä merkittävää hyötyä liiketoiminnalle ja lisää viihtyvyyttä työyhteisössä. *

Tyo2020 antimikrobisuus LAB

LAB-ammattikorkeakoulun työntekijöiden monitilatoimistoon valittiin antimikrobisia materiaaleja mm. yhteiskäyttöisille työpisteille.

Antimikrobiset pinnat kriittisiin pintoihin ja yhteiskäyttöpisteille

Kriittisimmillä pinnoilla ja monikäyttötiloissa ja kalusteryhmissä antimikrobisten materiaalien valinta korostuu. Antimikrobisten kalusteiden potentiaali on liiketoiminnan tehostamisessa sekä työhyvinvoinnin parantamisessa. Vähentyneet sairauspoissaolot huonekaluinvestoinnin rahoitusratkaisuna on yksi parhaista ilmiöistä, joita Isku voi asiakkailleen tarjota.

”Iskun kalusteissa antimikrobinen teknologia tarkoittaa pysyvää ominaisuutta, joka estää mikrobien kasvua. Tämä tarkoittaa myös parempaa hygieniaa, vähäisempää pinnan likaantumista ja materiaalin käyttöiän nousemista”, Iskun kehityspäällikkö ja kemian tohtori Kari Soljamo kertoo.

Kaikki kalusteemme ovat saatavilla antimikrobisilla materiaaleilla. Iskun mallistossa on myös messinkisiä tuotteita. Antimikrobisen Easy-sähköpöydän kansi on pinnoitettu messingillä, joka tutkitusti eliminoi pinnaltaan mikrobeja mukaanlukien COVID-19. ** Muiden teknologioiden osalta tutkimus on vielä kesken.

  • Tutkimus Anni Hyvönen, Living lab -tapaustutkimus antimikrobisista pinnoista, 2018
    ** Van Doremalen, N., Bushmaker, T., Morris, D. H., Holbrook, M. G., Gamble, A., Williamson, B. N., ... & Lloyd-Smith, J. O. (2020). Aerosol and surface stability of SARS-CoV-2 as compared with SARS-CoV-1

Kokosimme Työ 2020 -esitteelle, mitä työympäristöissä on hyvä huomioida poikkeustilan jälkeen

Löydät aiheeseen liittyvät artikkelit yhtenä koosteena, jota voit selata helposti selaimellasi.

On jo nyt nähtävissä, että kalusteiden ja tilojen yhteiskäyttö ja monikäyttöisyyden tarve lisääntyvät tulevaisuudessa. Tilojen turvallisuus ja monipuolisuus ovat keskiössä. Etätyön yleistyessä työympäristö avautuu uusille mahdollisuuksille - olisiko aika uudistaa työympäristöä kohti monitilatoimistoa?