Työ 2020

Mihin työympäristöissä on hyvä kiinnittää huomiota poikkeusolojen jälkeen? On jo nyt nähtävissä, että kalusteiden ja tilojen yhteiskäyttö ja monikäyttöisyyden tarve lisääntyy tulevaisuudessa. Tilojen turvallisuus ja monipuolisuus ovat keskiössä.

Selaa aineistoa nettiesitteenä täällä

Työympäristö inspiroi ja mahdollistaa innovoinnin

Kevään 2020 tuoma muutos näkyy tulevaisuudessa työntekemisessä. Jatkossa työympäristöiltä odotetaan mukautumista innovaatiotoimintaan sekä työntekijöiden kohtaamiseen. Myös nyt korostunut etätyön tekeminen muuttaa käsitystämme työympäristöistä. Itsenäistä työtä tehdään jatkossa enemmän kotona ja co-working-tiloissa, mutta omaan työympäristöön tullaan tekemään töitä työkavereiden kesken.

Etätyö yleistyy

Etätyöskentelyn määrä tulevaisuudessa tulee kasvamaan ja etätyö tulee vahvaksi osaksi työkulttuuria tehtävissä, joissa se on mahdollista. Nähtävissä on ollut jo ennen vallitsevaa tilannetta työn muutos aikaan ja paikkaan sidotusta työstä entistä itseohjautuvampaan ja monimuotoisempaan työhön. Etätyö haastaa perinteisen toimistotyöajan ja huomioi paremmin yksilöiden tarpeet.

Muutoksen hetki?

Kevään 2020 poikkeustila on opettanut uusia työtapoja ja muokkaa työntekemistä jatkossa. Työympäristöissä tiloja käytetään monipuolisesti ja ratkaisut tarjoavat mahdollisuuden innovointiin ja yhdessä tekemiseen. Tutkimukset ohjaavat monitilatoimistoihin ja osittaiseen etätyöhön.

Antimikrobisuus

Antimikrobiset pinnat estävät mikrobien kasvua ja niitä suositellaan kriittisiin pintoihin ja yhteiskäyttöpisteille. Antimikrobiset Isku+ -kalusteet luovat arvoa julkisissa ja jaetuissa tiloissa, joissa ihmiset kohtaavat. Tällaisia tiloja ovat esimerkiksi monitilatoimistot, asiakaspalvelupisteet, koulut sekä terveysasemien odotus- ja vastaanottotilat.

Kotimaisuus

Kotimaisuus ei ole vain ohimenevä trendi. Vallitseva aika on opettanut meidät suosimaan kotimaisia tuotteita. Trendi jatkuu vahvasti ja valinnoissa tehdään voimakkaampaa taustatyötä esimerkiksi valmistusmaan ja ympäristökuormituksen selvittämisen suhteen.

Jos jokainen suomalainen ostaisi 10 eurolla kuussa suomalaisia tuotteita ja palveluita, voisimme säilyttää jopa 10 000 työpaikkaa. - Suomalaisen Työn Liitto

Kalustamisen innovaatiot

Kalustamisen innovaatiot tukevat työympäristöjen muutosta monitilatoimistoiksi:

  • Kartoitus: Asiakaskohtainen kokonaisuuden tarvelähtöinen räätälöinti
  • Kalusteiden kierrätys ja hybridi-kalustaminen
  • Ratkaisut yhdessä tekemiseen, innovointiin ja viihtyvyyteen
  • Ratkaisut itsenäiseen työhön ja keskittymiseen
  • Etätyötuotteita omaksi tai vuokralle
  • Antimikrobiset tuotteet tukevat terveyttä

Kokosimme Työ 2020 -esitteelle, mitä työympäristöissä on hyvä huomioida poikkeustilan jälkeen

Löydät aiheeseen liittyvät artikkelit yhtenä koosteena, jota voit selata helposti selaimellasi.

On jo nyt nähtävissä, että kalusteiden ja tilojen yhteiskäyttö ja monikäyttöisyyden tarve lisääntyvät tulevaisuudessa. Tilojen turvallisuus ja monipuolisuus ovat keskiössä. Etätyön yleistyessä työympäristö avautuu uusille mahdollisuuksille - olisiko aika uudistaa työympäristöä kohti monitilatoimistoa?