Turvallinen oppimisympäristö

Oppimisympäristöjen ja niiden kalustamisen lähtökohta on toimintojen ja käyttäjien turvallisuus, sillä jokaisella on oikeus vaarattomaan opiskelu- ja työympäristöön. Erilaiset turvallisuusnäkökulmat korostuvat entisestään luokkahuoneiden avautuessa joustaviksi ja muuntuviksi oppimisympäristöiksi. Turvallisuustekijät tulisikin huomioida jo tilojen suunnitteluvaiheessa: ensisijaisesti valintojen tulisi kohdistua varusteisiin, laitteisiin ja kalusteisiin, joiden materiaalit ja valmistus takaavat niiden käyttöturvallisuuden. Tuotteita tulee käyttää myös niiden käyttötarkoituksen mukaisesti.

Taatilan koulu 231017 14 E-mail 800x800

Tuoteturvallisuudessa yhdistyy moni asia

Iskun tuotestrategian ydin on tuoteturvallisuus, jossa yhdistyvät tuotteen muotoilu, tekninen suunnittelu, ergonomia, kestävän kehityksen mukaiset materiaalivalinnat, materiaalien vaikutukset käyttöympäristön sisäilmaan, sekä tuotteiden elinkaari ja kierrätys. Suunnittelemme ja testaamme kalusteet voimassa olevien standardien ja direktiivien mukaisesti. Tuotteemme täyttävät julkisten tilojen kalusteille asetetut korkeimmat vaatimukset kestävyyden ja tuoteturvallisuuden suhteen.

SAMK 241017 15 E-mail 800x800

Focus - keskity rauhassa

Oppiminen focus nelio

Share - opiskele yhdessä

Oppiminen share nelio

Study - opi joustavasti luokassa

Oppiminen Study nelio

Join - viihdy yhdessä

Oppiminen join nelio