Koulukalusteet B2B

Moderni pulpetti, koululaispöytä tai luentopöytä luo aktiivista oppimista yksin ja ryhmässä

Me Iskussa suunnittelemme ja kalustamme tiloja, joissa on ilo oppia ja opettaa – yhdessä. Toisiaan täydentävät tila- ja kalusteratkaisumme Focus, Share, Study & Join innostavat oppimaan ja luomaan uutta. Yhdessä ne ovat pedagogisesti monipuolinen kokonaisuus, jolle olemme antaneet nimen Isku Active Learning. Opiskelu tapahtuu enenevissä määrin erikokoisissa ryhmissä ja erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Aktiivinen, muuntautuva oppimisympäristö ottaa tämän huomioon. Pulpeteissa ja oppilaspöydissä on kiinnitetty huomioita siihen, että ne ovat nopeasti siirrettävissä, helposti telakoitavissa erikokoisiin ryhmiin ja kannustavat muuttuviin yksilötyön ja yhteistyön tilanteisiin. Pulpetit sopivat monenlaisiin luokkiin ja oppimisympäristöihin.