Isku Interior Oy:n ja Isku Koti Oy:n etämyynnin yleiset sopimus- ja toimitusehdot

Isku Interior Oy:n ja Isku Koti Oy:n etämyynnin yleiset sopimus- ja toimitusehdot ovat voimassa 1.1.2019 alkaen toistaisesti ja korvaavat Iskun aiemmat etämyynnin yleiset sopimus- ja toimitusehdot. Näitä sopimus ja toimitusehtoja käytetään Isku Interior Oy:n ja Isku Koti Oy:n etämyynnin ja asiakkaan välisessä kaupassa ellei toisin ole sovittu. Sopimus- ja toimitusehtoja sovelletaan tilausvahvistuksessa määritellyn tavaran toimitukseen ellei kirjallisesti ole muuta sovittu. Nämä ehdot katsotaan tilaajan taholta hyväksytyiksi tilausta hyväksyttäessä verkkokaupassa ja muun etämyynnin osalta, ellei muistutusta ole tehty 7 päivän kuluessa tilausvahvistuksen päivämäärästä lukien. Hinnat sisältävät tuotteiden toimituksessa pakkauksen.

Toimitusehto yritys- ja kuluttaja-asiakkaille:

Veloitamme erikseen etämyynnin asennus- ja kuljetushinnastomme mukaisesti, jonka näet ennen tilauksen vahvistamista ja maksamista. Palautustilanteessa toimi näin

Yritysasiakkaat, joilla on laskutussopimus:

Maksuehto on 7 päivää netto laskun päiväyksestä, ellei muuta ole sovittu. Isku on oikeutettu laskuttamaan osatoimituksesta. Mikäli kokonaislaskutuksesta ei ole erikseen sovittu, voi Isku laskuttaa sen toimitetuilta osin, kun vähintään 90 % kaupan arvosta on toimitettu. Yliajalta veloitetaan korkolain (633 / 1982) mukaista viivästyskorkoa sekä mahdolliset perintäkulut. Laskutus suoritetaan sähköisesti. Paperilaskuista Isku veloittaa asiakkaalta 10 € / tilaus. Mahdolliset puutteet tai huomautukset on kirjallisesti ilmoitettava 7 vrk:n kuluessa tavaran tai palvelun vastaanotosta. Vaikka toimituksessa havaittaisiin puutteita tai huomautettavaa, on laskusta aina maksettava vähintään 90 % sovitun maksuehdonmukaisesti ellei huomautus ylitä 10% toimituksen arvosta. Tilauksen mukaista toimitusta ei voi palauttaa. Omistusoikeus tavaraan siirtyy ostajalle vasta kun kauppasumma on kokonaisuudessaan maksettu. Vahingonvaara siirtyy asiakkaalle, kun tuotteet on toimitettu toimitusehtojen mukaisesti.

Asennuspalvelu kuluttaja-asiakkaille:

Veloitamme erikseen asennuspalveluhinnastomme mukaisesti, jonka näet ennen tilauksen vahvistamista ja maksamista.

Takuu:

Takuuaika on viisi (5) vuotta Iskun julkisiin tiloihin valmistamille malliston vakiotuotteille. Muiden osalta takuu on kaksi (2) vuotta. Takuu on voimassa normaaleissa käyttöolosuhteissa. Iskun malliston ulkopuolisille verhoilumateriaaleille tai pintakäsittelyille ei myönnetä takuuta. Iskulla on oikeus valintansa mukaan joko myöntää tuotteesta alennus, korjata tuotteessa olevat materiaali- ja valmistusvirheet tai toimittaa virheellisen tilalle uusi tuote. Takuu alkaa toimitushetkestä ja ei ole siirrettävissä alkuperäiseltä asiakkaalta uudelle omistajalle. Asiakkaan on esiteltävä takuuseen perustuva vaade Iskulle kirjallisesti takuuaikana ja kahdeksan (8) arkipäivän kuluessa siitä, kun asiakas on havainnut virheen. Muiden valmistajien tuotetakuut määräytyvät valmistajan antaman takuun mukaisesti. Henkilö- ja/tai esinevahingon sattuessa Isku vastaa toimittamansa tavaran/tavaroiden mahdollisista yksityishenkilölle aiheuttamasta vahingosta tuotevastuulain säännösten mukaisesti. Mahdolliselle kiinteälle omaisuudelle aiheutuneista vahingoista Isku ei vastaa. Lue lisää yleisistä takuuehdoista.

Click & Collect - Tilaa verkosta, nouda myymälästä

Click & Collect tilausten nouto ja luovutus tapahtuu myymälän palvelupisteeltä myymälän pääoven vierestä. Luovutamme tuotteen pakkauksineen palvelupisteelle, josta vastuu siirtyy asiakkaalle. Huomioithan tuotteen mitat noutamaan tullessasi. Varastoimme click & collect-tilausta veloituksetta 14 vuorokautta. Varaudu myös todistamaan henkilöllisyytesi tilausta noudettaessa. Mikäli et itse pääse noutamaan tuotetta, käytä valtakirjaa.

Voit käyttää myös tätä valtakirjapohjaa: valtakirja (PDF)

Ylivoimainen este (force majeure):

Ylivoimaisen esteen (force majeure) sattuessa, mikä tekee mahdottomaksi näiden toimitusehtojen täyttämisen tai olennaisesti vaikeuttaa sitä, on osapuolilla yhtäläinen oikeus vapautua joko kokonaan tai osittain toimitus- tai vastaanottovelvollisuudesta sovittuna ajankohtana. Välillinen vahinko. Isku ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle viivästyksestä eikä toimituksen virheellisyydestä aiheutuneita välillisiä vahinkoja. Erimielisyydet: Erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvotteluteitse. Ellei sopimukseen päästä, asia voidaan saattaa kuluttaja-asiakkaille kuluttajariitalautakunnan tai käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Asiamieskuluja ei korvata, koska kuluttajaneuvonta ja kuluttajariitalautakunta tarjoavat veloituksetta apua erimielisyyksien ratkaisemiseen. Yritysasiakkaiden osalta jätetään asia Päijät-Hämeen käräjäoikeuden tai, jos Isku niin kirjallisesti vaatii, Keskuskauppakamarin välityslautakunnansääntöjen mukaisesti ja sen toimesta asetettavan ja toimivan yksimiehisen välimiesoikeuden ratkaistavaksi.