Taatilan koulu

Koulun tila- ja kalustesuunnitteluprosessi oli käyttäjälähtöinen: koulun henkilökunta osallistui aktiivisesti tilojen suunnitteluun ja kalustusratkaisuiden ideointiin projektin eri vaiheissa. Suunnitteluprosessin alussa henkilökunta tutustui oppimisympäristöratkaisuihin referenssikohteiden kautta. Tämän jälkeen tuotteiden laadullisia ominaisuuksia tutkittiin myymälän näyttelyssä sekä Lahdessa tehdasvierailulla. Toiveet tarkentuivat valinnoiksi yhteisissä työpajoissa, joissa etsittiin parhaita kalusteratkaisuja tukemaan erilaisia tapoja oppia ja opettaa.

Tilat muuntuvat opetustilanteen mukana

Suunnittelun lähtökohtana oli tehdä raikas, innostava, liikkuva ja mielikuvituksellinen kokonaisuus, joka tukee rakennuksen kaunista arkkitehtuuria. Rakennuksessa on suuret ikkunat ja paljon valoa. Myös kalusteiden haluttiin olevan myös värimaailmaltaan valoisia ja raikkaita. Taatilan koulussa on hyvä akustiikka, jota mattojen pintamateriaali, seinien akustiikkalevyt ja verhoillut kalusteet tukevat.

Sisustusvalinnat tehtiin niin, että ne mahdollistavat sekä oppilaille että opettajille erilaisia, monipuolisia työskentelytilanteita. Kaikki tilat ovat nopeasti muokattavissa oppimistilanteen mukaan: pulpetit voidaan pinota sivuun ja magneeteilla kiinnittyvät istuimet nostaa seinälle. Kalusteet eivät myöskään ole sidottuja tilaan, vaan pinottavuuden, pyörien sekä koko koulun läpi kantavan väriteeman ansiosta niitä voidaan siirrellä vapaasti ja helposti tilasta toiseen. Tilasuunnitelmassa otettiin huomioon myös eri-ikäiset käyttäjät: monipuolisilla ja säädet- tävillä kalusteratkaisuilla tiloista tehtiin kaikkia ikäryhmiä palvelevat. Koulun sisustamisessa löydettiin toimivat ratkaisut erilaisiin luokkatiloi- hin, käytävä- ja aulatiloihin, ryhmätyötiloihin, ruokalaan ja kirjastoon. Kalusteet valittiin lopulta niin, että tukevat oppilaiden kasvua liikkuviksi ja aktiivisiksi.

Taatilan koulu

Taatilan koulu sijaitsee Liedossa. Koulussa on oppilaita päiväkodista kuudenteen luokkaan. Taatilan koulussa opiskelee hieman yli 300 lasta, joista 40 esiopetuksessa.