Svea

Aikaisemmin Svean tilat olivat kahdessa kerroksessa, joissa molemmissa oli omat taukotilat. Nyt muuton jälkeen henkilökunnalla on käytössään yksi keittiö ja taukotila, jolloin työntekijöiden välisiä kohtaamisia on enemmän. Svean toiveena oli, että sisustus ilmentäisi yrityksen arvoja ja työympäristön kehitystavoitteet saavutettaisiin mahdollisimman hyvin. Toiminnot ja tilat suunnitteli Workspace oy.

”Yhdet ja yhteiset tilat ovat saaneet kiitosta, ja kohtaamiset ja sosialisoituminen ovat kasvaneet. Uudistus parantaa Svean sisäistä dialogia”, sanoo Svean maajohtaja Pasi Väre.

Tilat mahdollistavat osaamisen jakamisen

Tavoitteena oli luoda toimivat, houkuttelevat ja yhteistyöhön ja osaamisen jakamiseen kannustava sisustus. Tilasuunnittelussa keskityttiin muutamiin erityisiin kohtiin, kuten taukotiloihin, ja niihin panostettiin täysillä. Jokaisella työntekijällä on oma henkilökohtainen työpiste. Kartoitusvaiheessa tiimit saivat neuvotella, miten työpisteet sijoitetaan. Osallistavan prosessin myötä tavoitteeksi asetettiin tilat, jotka mahdollistavat paremman yhteistyön yksiköiden välillä, osaamisen tehokkaan jakamisen ja hyvinvoinnin edistämisen. Värimaailma suunniteltiin yhdessä Workspacen kanssa, ja sisustukseen valikoitui murrettuja sävyjä ja yritysväreihin soivia värejä.

Svea Ekonomi

Svea Ekonomi Finland on rahoitus- ja perintäpalvelualan yritys. Svea muutti uusiin toimitiloihin Helsingissä ja muuton yhteydessä tulevat tilat remontoitiin kokonaisuudessaan yrityksen tarpeiden ja toiveiden mukaan. Svealle kalustettiin yhteiset kohtaamis-, neuvottelu-, aula-, tauko- ja avoimet työskentelytilat sekä tukitilat (avoimet projekti-, kopio- ja varastotilat). Toimistossa on yhteensä noin 100 työpistettä.

Isku toimitti Svealle myös mm. Svedesen, Götessons:n ja Hayn tuotteita.