Satavuon koulu

Ekologisuus suunnittelun johtotähtenä

Laukaan kunnan eteläisessä osassa oli tarve sekä uudelle päiväkodille että koululle. Tilat päätettiin yhdistää, jotta kasvatuksen polku jatkuu päiväkodista yläkoulun kynnykselle saakka. Päiväkoti, esikoulu ja alakoulu ovat samassa kiinteistössä, jolloin toiminnallista ja joustavaa opetusta tehdään yhdessä. Eri ikäiset lapset toimivat yhdessä ja oppivat toisiltaan.

Laukaan Satavuon koulu toteutettiin uudisrakennuksena haja-asutusalueelle palvelemaan kolmen kylän tarpeita. Koulussa opiskelee yli sata alakoululaista (luokat 0-6), ja päiväkodin puolelle on suunniteltu viihtyisä leikki- ja oppiympäristö 30 päiväkoti-ikäiselle.

Ekokoulun matka ideasta toteutukseen

Ekokoulun idea alkoi hahmottua joulukuussa 2013, jolloin käynnistyi Laukaan kouluverkkoselvitys. Laukaassa toimi kolme pientä kyläkoulua, joista osa oli elinkaarensa loppusuoralla. Kunnassa pidetyissä kyläilloissa keskusteltiin avoimesti kyläläisten kanssa koulujen yhdistämisestä ja ekokouluajatuksesta. Ekokoulu on Laukassa uusi aluekoulumalli, kun pienistä kouluista siirryttiin yhteen isompaan kouluun, joka toimii paitsi kouluna, myös kyläläisten yhteisenä monikäyttötilana.

Laukaan ekokoulu suunniteltiin ”koulu sadaksi vuodeksi sadalle oppilaalle” -teemalla. Hankkeessa painotettiin paitsi ekologista rakentamista ja koulukuljetuksia, myös lähiruokaa ja tilojen monikäyttöisyyttä. Hankkeen edetessä työnimellä ”Ekokoulu” suunniteltu rakennus sai uuden nimen yhdistyvien Savion, Tarvaalan ja Vuonteen kyläkoulujen mukaan. Satavuon koulun nimi yhdistyy myös Suomi100-juhlavuoteen, sillä koulun rakentaminen aloitettiin Suomen 100-vuotisjuhlavuonna. Juhlavuotta kunnioitettiin kalustevalinnoissa: opetustilaan on tuotu Big Hug -lepotuoli, joka on Iskun järjestämän Suomi100-muotoilukilpailun voittaja.

”Ekokoulu on ollut suuri investointi, sillä rakensimme täysin uuden kyläkoulun maaseudulle. Seudulla on kasvava määrä oppilaita, ja alue on tulevaisuuden aluetta liikenteellisesti hyvien yhteyksien päässä. Koulun tarina on vetovoimainen ja uskomme senkin tuovan alueelle kasvua”, kertoo Laukaan sivistystoimenjohtaja Juha Tolonen.

Ekokoulukonseptin tavoitteena on kehittää innovatiivinen kiertotalouteen ja lähipalveluihin perustuva tulevaisuuden kyläkoulumalli, jossa yhdistyvät terve ja kestävä rakennus, kestävästi tuotettu energiahuolto, lähiruoka ja -liikenne sekä pedagogisen edelläkävijyyden vaatimat tilaratkaisut.

Ekologisuus ohjaa toimintaa

Satavuon koulussa ekologisuus on johtotähtenä paitsi rakentamista koskevissa valinnoissa, myös rakennuksen ylläpidossa ja kaikessa toiminnan suunnittelussa.

Koulu on rakennettu ekologisesta CLT (cross laminated timber) -materiaalista, joka tarkoittaa ristiin liimattua puuta. Satavuon koulu on vasta toinen koulu Suomessa, joka on rakennettu kyseisestä puumateriaalista, jolla on myös M1-luokitus. Massiivipuisten elementtien hyviin ominaisuuksiin kuuluu ekologisuuden lisäksi miellyttävä sisäilma, sillä puu tasaa tehokkaasti ilmankosteutta ja lämpötilaa. Koulun lämmitys hoidetaan suunnitelmien mukaan jatkossa uusiutuvalla energialla ja sähköä tuotetaan kesäajan tarpeisiin lähinnä päiväkotiin omilla aurinkopaneeleilla. Tulevaisuudessa ekologisuus halutaan ulottaa myös koulukuljetuksiin valitsemalla niihin vähäpäästöisiä tai biokaasua polttoaineena käyttäviä autoja. Kuljetusketjuihin voidaan vaikuttaa myös koulun omassa keittiössä, jossa ateriat valmistetaan tulevaisuudessa suurelta osin lähiruuasta.

Ekologisuuden periaate ulotettiin myös kalustevalintoihin: Osa kalusteista on valmistettu kierrätysmateriaaleista ja osalla on ympäristömyötäisyyden osoituksena Joutsen-merkki tai M1-luokitus. Materiaalien ja jopa valmistusprosessin ympäristömyötäisyys on ollut ohjaamassa kalustevalintoja. Satavuon koulu on rakennettu terve talo- mallin mukaan ja puhdas sisäilma edellyttää myös kalusteilta korkeaa, valvottua laatua.

Opetushenkilöstö oli merkittävässä roolissa uuden koulun suunnittelussa, kalustevalintojen tekemisessä sekä luomassa myös yhteistä toiminnallista käsikirjaa. ”Ekologisista lähtökohdista ja uuden OPS:n mukaan tehty hankesuunnitelma on herättänyt laajasti kiinnostusta. Kestävän kehityksen periaatteet ohjaavat toimintaamme. Kalustehankinnoissa on kiinnitetty huomiota paitsi ekologisuuteen, erityisesti niiden toiminnallisuuteen. Koulun opettajat osallistuivat kalustesuunnitteluryhmään, ja kalusteet tukevat tulevaisuuden opettamista ja oppimista. Valmistelemme myös koko koululle yhteistä käsikirja, joka konkretisoituu arjen toiminnassa”, kertoo Satavuon koulun johtaja Tuula Leppäkari.

Koulun väriteema noudattaa luonnonläheistä ajatusta. Vihreän eri sävyt, puupinnat sekä neutraalit värit korostuvat koulussa. ”Sävyt kalusteisiin ja tekstiileihin etsittiin Laukaan kunnan nimikkolajeista. Myös opetustilat on nimetty niiden mukaan ”, koulunjohtaja mainitsee. Opiskelijoiden omat piirustukset ja käsityöt tulevat tuomaan kouluun oman värimaailmansa. Satavuon koulun rakentamisessa on käytetty paljon paikallista osaamista, esimerkiksi ruokalan yhteydessä oleva esiintymislava on paikallista käsityötä ja puutyöluokan pöydät tulevat myös läheltä.