Palvelun sopimus- ja käyttöehdot

isku.com-palvelun sopimus- ja käyttöehdot

1. Yleistä

1.1 Nämä sopimusehdot sisältävät Isku Yhtymä Oy:n, Isku Koti Oy:n ja Isku Interior Oy:n (jäljempänä ”Isku”) ylläpitämän ja asiakkailleen tarjoaman verkkokauppapalvelun (jäljempänä “Palvelu”) käyttöä koskevat ehdot sekä tuotteiden tilausta ja toimitusta koskevat ehdot.

1.2 Kirjautuessaan Palveluun tai kirjautumatta ostaessaan tuotteita palvelusta, Palvelun käyttäjä (jäljempänä “Asiakas”) hyväksyy ehdot ja sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja. Palvelussa on näitä ehtoja tarkentavia tiedonantoja ja toimintaohjeita.

2. Tuotteet, tilaaminen ja toimitus

2.1 Asiakas voi tehdä tilauksen Palvelussa ilman rekisteröitymistä Palvelun käyttäjäksi. Tilaus vahvistetaan lähettämällä sähköpostiviesti asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen. Asiakas voi peruuttaa tilauksensa ennen kuin tilaus on otettu työn alle ilmoittamalla siitä Palvelun asiakaspalveluun sen aukioloaikoina. Aukioloajat sekä asiakaspalvelun yhteystiedot ilmoitetaan tilausvahvistuksessa.

2.2 Asiakas voi rekisteröityä palveluun myös käyttämällä voimassaolevaa Iskun toimittamaa tunnusta tai luomalla uuden tunnuksen. Asiakas vastaa tunnuksensa käytöstä käyttöehtojen mukaisesti.

2.3 Kunkin tuotteen tiedot ja hinta ilmoitetaan Palvelun tuotesivuilla. Näytettävät hinnat ovat tilaushetken hintoja. Ilmoitetut hinnat sisältävät arvonlisäveron paitsi kirjautuneelle yritysasiakkaalle. Hinnat eivät sisällä toimituskuluja. Toimitushinnoittelu lasketaan vasta ennen tilauksen hyväksymistä. Isku ei ole vastuussa Palvelussa myytävien tuotteiden tai valmistajien omilla sivuilla olevien tuotteiden tiedoista. Jos hinnastossa on selviä hintavirheitä, tuotetta ei myydä selvästi alempaan hintaan, jos voidaan olettaa asiakkaan ymmärtäneen virheen olemassaolo.

2.4 Tuotesivuilla olevat kangas- ja värivaihtoehdot ovat digitaalisia ja eivät vastaa lopullisen ympäristön valaistusta.

2.5 Palvelun tuotenäkymissä ilmoitetaan mahdolliset tuotteen saatavuuteen liittyvät rajoitukset. Isku ei takaa, että kaikkia tuotteita on saatavilla. Tuotteen ollessa tilapäisesti loppu Isku ei toimita kyseistä tuotetta jälkitoimituksena saatuaan tuotetta lisää. Mikäli tilatun tuotteen osalta ilmenee toimitusvaikeuksia, ilmoittaa Isku tästä Asiakkaalle. Isku ole miltään osin vastuussa siitä vahingosta joka Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuu sen vuoksi, että Asiakas ei ole saanut tiettyä tuotetta.

2.6 Tilauksia toimitetaan ainoastaan Suomeen, poislukien Ahvenanmaa ja saaristo. Mikäli toimitusaluetta on muutoin rajattu, rajaukset ilmoitetaan Palvelussa.

2.7 Asiakkaan valittavana olevat toimitusvaihtoehdot ilmoitetaan Palvelussa. Toimitus tapahtuu Asiakkaan tilauksen yhteydessä ilmoittamaan toimitusosoitteeseen Iskun etämyynnin toimitusehtojen mukaisesti. Mikäli toimitus kokonaisuudessaan näyttää viivästyvän tai viivästyy Palveluntarjoajasta aiheutuvista syistä, Palveluntarjoaja pyrkii olemaan Asiakkaaseen yhteydessä mahdollisimman ajoissa uuden toimitusajan sopimiseksi.

2.8 Asiakkaan tulee välittömästi tuotteet saatuaan tarkistaa, että toimitus ja sen kolliluku vastaa Asiakkaan tilausta eikä tuotteissa ole näkyvissä mahdollisia ulkoisia kuljetusvaurioita. Kuljetusvaurioista on välittömästi luovutushetkellä ilmoitettava kuljetusliikkeelle tai Iskun asiakaspalveluun. Asiakkaan tulee tarkastaa myös pakkauksen sisällä oleva tuote välittömästi jos asiakas havaitsee jotain vikaa niin hänen tulee ilmoittaa heti asiakaspalveluun asiasta.

3. Maksaminen

3.1 Asiakas voi maksaa tilauksen yleisimmillä verkkopankeilla sekä maksu- ja luottokorteilla.

3.2 Kuluttaja-asiakas voi saada laskun tai rahoituksen Iskun rahoituskumppanin kautta.

3.3 Yritysasiakas, jolla on laskutuslupa Iskulta, voi maksaa tilauksen muiden maksutapojen lisäksi laskulla.

4. Tilauksen peruuttaminen ja palautusoikeus

4.1 Yritysasiakkaat. Yritysasiakkailla ei ole peruutus- tai palautusoikeutta tilauksiinsa. Yritysasiakas voi kuitenkin perua tilauksensa ennen kuin se on otettu työnalle ilmoittamalla siitä asiakaspalveluun sen aukioloaikana.

4.2 Kuluttaja-asiakkaat. Kuluttaja-asiakas voi perua tilauksensa ennen kuin se on otettu työnalle ilmoittamalla siitä asiakaspalveluun sen aukioloaikana.

4.3 Tuotepalautuksista sovitaan asiakaspalvelun kanssa (Verkkokaupan palautuslomake). Kuluttajansuojalain 6 luvun mukainen etämyynnissä sovellettava peruutusoikeus on voimassa Iskun palvelussa.Palautettujen tavaroiden kauppasumma palautetaan alkuperäiselle maksutavalle. Iskulla on oikeus pidättyä maksujen palautuksesta, kunnes tavarat ovat palautuneet Iskulle tai kunnes kuluttaja on osoittanut lähettäneensä tavaran takaisin. Jos kuluttaja on vastaanottanut tavaran, hänen on pidettävä se olennaisesti muuttumattomana ja vähentymättömänä siihen saakka, kunnes hän on päättänyt pitää tavaran. Jos kuluttaja kuitenkin tavaran käyttöönoton jälkeen peruuttaa sopimuksen, hänen on vastattava sen arvon alentumisesta. Tavaraa ei katsota otetuksi käyttöön, jos kuluttaja on käsitellyt tavaraa vain siten kuin on tarpeen sen luonteen, ominaisuuksien ja toimivuuden toteamiseksi. Jos mahdollista, tuote tulee palauttaa sen alkuperäisessä myyntipakkauksessa.

4.4 Asiakas vastaa kaikista toimituskuluista sekä tuotteen palautuskuluista.

4.5 Hygienia- ja intiimituotteilla ei ole palautusoikeutta. Tällaisia tuotteita ovat sängyt, peitot, tyynyt ja sijauspatjat.

5. Vastuunrajoitus

5.1 Isku ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat Asiakkaalle Palvelun käytön yhteydessä tai sen johdosta, ettei Palvelu ole käytettävissä.

5.2 Näillä ehdoilla ei rajoiteta Iskun vastuuta huolimattomuudesta aiheutuvista henkilövahingoista eikä sellaista vastuuta, jota ei soveltuvan pakottavan kuluttajansuojalainsäädännön nojalla voida sulkea pois eikä rajoittaa.

5.3 Isku ei takaa verkkopalvelunsa keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa eikä vastaa palvelun saatavuudesta.

5.4 Isku varaa oikeuden koska tahansa muuttaa ylläpitämiään verkkopalveluja ja näitä käyttöehtoja sekä estää pääsyn verkkopalvelun sivuille tai lopettaa niiden ylläpito.

5.5 Isku pidättää itselleen oikeuden tehdä sivuille muutoksia.

6. Muut ehdot

6.1 Isku ei vastaa Palvelusta ostetun tuotteen soveltuvuudesta Asiakkaalle.

6.2 Palvelun sisällön kaikki oikeudet kuuluvat Iskulle ja/tai sen yhteistyökumppaneille. Materiaalien kopioiminen tai käyttö muuhun kuin kuluttaja-asemassa olevan Asiakkaan omaan henkilökohtaiseen yksityiseen käyttöön ilman lupaa on kielletty.

6.3 Iskulla on oikeus muuttaa Palvelun sisältöä ja näitä sopimusehtoja. Asiakas hyväksyy muutokset Palvelua käyttäessään. Kulloinkin voimassaolevat sopimusehdot ovat nähtävissä Palvelussa. Asiakkaan velvollisuutena on tarkistaa mahdolliset muutokset näissä ehdoissa sekä tallentaa kuhunkin tekemäänsä tilaukseen soveltuvat sopimusehdot.

6.4 Palvelun osiin tai sivuihin saattaa sisältyä kolmannen osapuolen tarjoamia palveluita tai linkkejä kyseisiin palveluihin. Tällaisiin kolmannen osapuolen palveluihin sovelletaan ko. toimijan erillisiä käyttöehtoja ja tietosuojaperiaatteita.

6.5 Asiakas hyväksyy, että Palvelusta luovutetaan Asiakasta koskevia tietoja Palvelua toimittaville yhteistyökumppaneille, mukaan lukien kuljetusliikkeet ja tilausta ja sen seurantaa hallinnoivat palveluntarjoajat. Asiakas hyväksyy myös, että Palvelusta voidaan lähettää Asiakkaalle tilauksen seurantatietoja, mukaan lukien kuljetuksen saapumis- ja sijaintitietoja sähköpostilla, tekstiviestillä tai muulla vastaavalla tavalla Asiakkaan ilmoittamien yhteystietojen mukaisesti.

6.6 Asiakas vastaa kaikesta käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuvasta käytöstä, ja siitä, että käyttö noudattaa tämän sopimuksen ehtoja. Asiakas on vastuussa salasanan salassapidosta.

6.7 Asiakas sitoutuu käyttämään Palvelua vain lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Asiakas vastaa täysmääräisesti näiden sopimusehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesta Palvelun käytöstä aiheuttamastaan vahingosta Iskulle, muille käyttäjille ja kolmansille osapuolille. Iskulla on milloin tahansa oikeus estää Palvelun käyttäminen sekä ostosten tekeminen.

6.8 Mahdollisiin Asiakkaan ja Iskun välisiin sopimusta koskeviin riita-asioihin sovelletaan Suomen lakia. Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www. kuluttajaneuvonta.fi). Mikäli neuvotteluilla ja em. riidanratkaisumenettelyillä ei saavuteta ratkaisua näistä ehdoista aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan lopullisesti suomalaisessa tuomioistuimessa.

Palvelun käyttöehdot

Käyttöehdot

Käyttämällä palvelua käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja. Jos käyttäjä ei hyväksy käyttöehtoja, käyttäjä pidättäytyy palvelun käytöstä.

Käyttäjä

Käyttäjä voi käyttää palvelua joko yksityis- tai yritysasiakkaana.

Rekisteröityneille asiakkaillemme tarjoamme etuasiakashinnat, etuasiakkaiden etutuotteet ja palvelut sekä näkymän ostohistoriaan. Rekisteröityminen ja kirjautuminen tapahtuu Iskun toimittamalla käyttäjätunnus- ja salasanaparilla tai käyttäjän rekisteröityessä itse annetulla sähköpostiosoitteella ja salasanalla.

Yritysasiakas vastaa itse, että heidän asiakkuuteensa liitetyillä käyttäjillä on oikeus tehdä tilauksia palvelussa. Yritysasiakas voi lisätä ja poistaa käyttäjiä olemalla yhteydessä asiakaspalveluun.

Tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet

Palvelun sisältö on suojattu tekijänoikeuslain mukaisesti ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Tekstiä tai kuvia ei saa käyttää ilman Iskun nimenomaista lupaa.

Palvelussa esiintyvät liiketunnukset ja tuotemerkit sekä kaikki näihin liittyvät tavaramerkit, tuote- tai palvelunimet ja sloganit sekä muut immateriaalioikeudet ovat Iskun tai mahdollisen kolmannen tahon omaisuutta, eikä käyttäjä saa käyttää niitä millään tavalla ilman Iskun tai asianomaisen kolmannen tahon etukäteistä kirjallista suostumusta pl. aineistot ja painokelpoiset logot, joita on sallittua käyttää journalistisiin tarkoituksiin sillä edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan sitä käytettäessä.

Yksityisyyden suoja

Isku noudattaa tietojen käsittelyssä henkilötietolakia sekä muita Suomen lainsäädännössä yksilön tietosuojasta voimassa olevia säädöksiä.

Käyttäjän velvollisuudet

Käyttäjä on velvollinen käyttämään palvelua käyttöehtojen, lain ja hyvän tavan mukaisesti.

Käyttäjä on velvollinen huolehtimaan käyttäjätunnuksesta ja salasanasta. Käyttäjä ei saa luovuttaa tunnuksiaan toiselle käyttäjälle. Käyttäjä on korvausvelvollinen mahdollisista väärinkäytöksistä sekä lain- että sopimuksenvaraisista toimistaan.

Tietoturva

Isku on järjestänyt palvelun tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla, noudattaen huolellisuutta ja hyvää tietojenkäsittelytapaa sekä pyrkien teknologiaratkaisuilla estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. Isku ei kuitenkaan voi taata täydellistä tietoturvaa. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta.

Online-tunnistekäytännöt

1. Mikä on online-tunniste, esimerkiksi eväste
Online-tunniste on pieni tekstitiedosto, joka tallentuu käyttäjän laitteelle silloin, kun saavutaan palveluun. Se sisältää yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla käyttäjä voidaan tunnistaa. Online-tunnisteeseen voi tallentua tietoa ennalta määritetyistä toimenpiteistä, kuten tuotteen lisäämisestä ostoskoriin. Tunnisteiden avulla välittyy tietoa verkkopalveluidemme tapahtumista.

Online-tunnistetyypit – tallennusajan perusteella
Eväste voidaan tallentaa laitteelle pysyvästi tai palvelun käytön ajaksi. Evästeiden avulla sivusto muistaa käyttäjn joko yhden sivustokäynnin ajan (”istuntokohtaisen evästeen” avulla) tai useamman käynnin ajan (”pysyvän evästeen” avulla).
1. Väliaikainen istuntokohtainen eväste tallennetaan päätelaitteelle vain siksi aikaa, kun käytät verkkosivua. Eväste poistetaan istunnon päättyessä tai kun selain suljetaan.
2. Pysyvät evästeet ovat tekstitiedostoja, jotka lähetetään ja tallennetaan päätelaitteelle määrätyksi ajaksi. Niitä ei poisteta, kun suljet selaimen. Pysyviä evästeitä käytetään silloin, kun halutaan tallentaa tunnisteita ja tietoa useamman kuin yhden selausistunnon ajan.

Online-tunnistetyypit – osapuolen perusteella
Online-tunnisteet kuten evästeet voivat olla palvelun itsensä asettamia (”ensimmäisen osapuolen evästeet”) tai niitä voivat asettaa muut palveluntarjoajan hyväksymät tahot. (”kolmannen osapuolen evästeet”).
1. Ensimmäisen osapuolen evästeet ”First party cookies” Vain kyseinen sivusto pystyy lukemaan näitä evästeitä.
2. Kolmannen osapuolen evästeet ”Third party cookies” - Kolmannen osapuolen evästeitä asettaa ja käyttää eri taho kuin sivuston omistaja.
3. Mobiililaitetunnisteet - Mobiilisovelluksissa päätelaitteelle asetetaan laitekohtaisia tunnisteita. Nämä tunnisteet säilyvät niin kauan, kunnes tunnisteet tyhjennetään päätelaitteelta.

2. Mihin käyttötarkoituksiin erilaisia online-tunnisteita käytetään
Verkkopalveluissa käytetään erilaisia online-tunnisteita palvelujen toteuttamiseksi ja niiden käytön helpottamiseksi. Online-tunnisteiden avulla voidaan muun muassa analysoida mistä käyttäjät tulevat verkkopalveluihin ja miten verkkopalveluita käytetään. Online-tunnisteita ja niiden avulla kerättäviä tietoja käytetään verkkopalvelun käytettävyyden ja käytön seuraamiseksi ja analysoimiseksi sekä palvelun turvallisuuden parantamiseksi. Tietojen avulla verkkopalveluita voidaan kehittää käyttäjäystävällisemmiksi.

Online-tunnisteiden hyödyntäminen kohdennetussa markkinoinnissa
Isku käyttää mainonnan online-tunnisteita (selaimissa evästeitä ja mobiililaitteissa mainonnan tunnisteita) sekä muita vastaavia tekniikoita verkkopalveluiden tapahtumien seuraamiseen.

3. Hallinnointi ja estäminen
Jos käyttäjä ei halua vastaanottaa online-tunnisteita, käyttäjä voi muuttaa Internet-selaimen tai applikaation asetuksia niin, että käyttäjä saa ilmoituksen aina kun online-tunnisteita ollaan tallentamassa päätelaitteelle. Vaihtoehtoisesti voi rajoittaa online-tunnisteiden käyttöä tai estää käytön kokonaan Internet-selaimessa tai applikaation asetuksista. Evästeet ovat tarpeellisia palveluiden toimivuudelle.