Tervetuloa muutosmyötärinta!

Tarjoaako nykyinen työympäristö parhaat mahdollisuudet onnistumiselle? Tiedätkö mitkä asiat lisäävät työyhteisösi positiivista sykettä? Iskun asiantuntijoilta saat palvelut ja avaimet oikeisiin päätöksiin. Oletko valmis muutosmyötärintaan?

Työympäristökyselyt ovat kustannustehokas tapa kerätä kattavaa tietoa koko työ- tai oppimisyhteisön tarpeista, työskentelytavoista, toiveista ja muutosvalmiudesta. Iskun työympäristöasiantuntijoiden tuottama ja koostama kartoitus on neutraali ja puolueeton tapa saada tietoa toimintaypäristön ja -tapojen kehitystarpeista.

Tarvekysely

Tarvekyselyllä tietoa kehittämishankkeeseen

Tarvekysely on kustannustehokas tapa kerätä kattavaa tietoa organisaation työskentelytavoista, toiveista ja muutosvalmiudesta. Erinomainen työkalu muutoksen tai kehityshankkeen suunnitteluun.

Seurantakysely

Seurantakysely jatkuvaan kehittämiseen

Seurantakyselyllä selvitetään toteutetun työympäristökonseptin toimivuutta ja mahdollisia muutostarpeita. Seurantakysely sopii erityisesti kohteisiin, joissa muutos on tehty esim. edeltävän vuoden aikana.

Kyselyn ostaneelle asiakkaalle Desk Bike veloituksetta

Iskun sähköiset kyselyt tuottavat laaja-alaisesti tietoa tilasuunnittelun, HR:n, IT:n ja kiinteistökehityksen ratkaisujen suunnitteluun ja toteutukseen. Kyselyt toimivat erinomaisena tukena vuorovaikutuksen lisäämiseen viestinnässä ja henkilöstöjohtamisessa.

Sähköisestä kyselystä koostetaan raportti ja toimenpide-ehdotukset. Raportti ja loppuyhteenveto tuottaa tietoa kaluste-, layoutsuunnitteluun, muutostarpeiden kartoittamiseen sekä on kustannustehokas tapa osallistaa suurikin määrä henkilöstöä.

Kyselyn 30.4.2020 mennessä ostaneelle asiakkaalle Desk Bike veloituksetta (arvo 309;-). Desk Bike aktiivipyörä on erinomainen tapa monipuolistaa toimistotyöskentelyä.

Pyydä lisätietoja ja tarjous!

Työ- ja oppimisympäristökehitys

Palvelu 020719 04 735x505

Rahoitus

Rahoitus yritys

Kiertotalous- ja kierrätyspalvelu

IB 9 2