Oppimisen suunnittelu muuttuvassa maailmassa

Oppilaitokset päiväkodeista yliopistoihin etsivät nyt aktiivisesti uusia käytäntöjä vastaamaan nykyhetken jatkuvaaan muutokseen. On selvää, ettei ole olemassa yhtä kaikille sopivaa ratkaisua tai suunnitelmaa. Koulujen on mietittävä luovasti erilaisia ratkaisuja ja ryhdyttävä rohkeasti tukemaan sekä oppilaita että opettajia pandemian varjostamaan tilanteeseen ja siitä selviytymiseksi. Voisivatko seuraavat kolme ajatusta toimia apuna uusille ideoille?

1. Keskity olennaiseen

Harvardin tutkijakoulun (HGSE) ja Massachusettsin teknillisen instituutin (MIT) "Imagining September" -raportissa esittää kouluille ratkaisuksi "Marie Kondo” -ajattelua. Kirjoittajat ovat vakuuttuneita siitä, että kouluissa tulisi keskittyä nyt vain opetussuunnitelman oleellisimpiin tietoihin ja taitoihin. He havaitsevat myös sosiaaliset suhteet yhdeksi kriisiajan välttämättömyydeksi, joihin tulee nyt erityisesti keskittyä selvitäkseen kasvatus- ja koulutustehtävästään.

2. Luo edellytykset vuorovaikutukselle

Alkaneena lukuvuonna opiskelijoiden ja opettajien vuorovaikutus on tärkeämpää kuin koskaan. Muutaman kuukauden etäopiskelun jälkeen kouluja kannustetaan tarjoamaan opiskelijoille tilat ja foorumi sosiaalisen suhteiden ylläpitämiseen, oppimisyhteisöjen rakentamiseen sekä emotionaalisen oppimisen tueksi.

3. Toteuta rohkeasti uusia ideoita

Pandemia on edellyttänyt sekä oppimisprosessien että oppimistilojen uudelleen suunnittelua. Vaadittujen turvallisuusmääräysten noudattaminen entisissä tiloissa ja rakennuksissa, jotka eivät ole muuttuneet maaliskuun jälkeen, vaatii mielikuvitusta ja käytettävissä olevan tilan maksimointia. Perinteiset luokkahuoneet ja käytävät voidaan helposti muuttaa monikäyttöisiksi oppimisympäristöiksi.

Keräsimme joitain helposti sovellettavia ja edullisia ideoita rikastuttamaan oppimisympäristöjä:

a) Pinottavat jakkarat ja taitettavat pöydät mahdollistavat enemmän joustavuutta tilojen väljentämiseen.

b) Tyynyt tekevät oppimistiloista mukavampia. Käyttämällä tyynyä istuimena ja jakkaraa työpöytänä opiskelijat voivat helposti tehdä työpisteen mihin tahansa koulun tilaan – käytävään tai jopa ulos!

c) Liikuteltavien läpinäkyvien seinäkkeiden avulla sisutus voidaan helposti järjestellä uudelleen pienemmiksi tiloiksi turvaetäisyyksien säilyttämiseksi, mutta kuitenkaan eristämättä opiskelijoita toisistaan. Kevyet ja liikuteltavat tila-tilassa -ratkaisut palvelevat myös samaa tarkoitusta.

Pienillä muutoksilla voi olla suuri ja positiivinen tulos. Hyvin valitut kalusteratkaisut yhdessä pedagogisten valintojen kanssa luovat oppimisympäristöjä, jotka paitsi parantavat oppimistuloksia myös edistävät kaikkien oppimisyhteisön jäsenten terveyttä ja hyvinvointia.

Alkuperäinen blogi aiheesta: https://www.isku.com/global/en/learning-design-in-the-times-of-crisis

Jatkolukemista varten: Reich, J. & Mehta J. (2020). Imagining September: Principles and Design Elements for Ambitious Schools during Covid-19. Retrieved from https://edarxiv.org/gqa2w