Opi joustavasti luokassa

Luokkahuoneita tarvitaan edelleen - sen modernissa muodossa.

Luokkahuoneet ovat nykyään monitoimitiloja, jotka taipuvat lähes kaikkeen, kun niissä käytetään helposti erilaisiin tilanteisiin muuntuvia kalusteratkaisuja. Valitse Study-kalusteratkaisu silloin, kun haluat joustavia tiloja, jotka edistävät vuorovaikutusta opettajan, opiskelijaryhmän tai yksittäisten opiskelijoiden kesken.

Study-ratkaisuja on helppo muunnella - ne taipuvat yhtä hyvin opettajajohtoiseen opetukseen, vuorovaikutteiseen ryhmä- tai parityöskentelyyn ja yksilöllisiä oppimistuloksia mittaaviin koetilanteisiin.

Miten hyvä luokkahuone suunnitellaan?

Muunneltavuus on kaiken avain. Se mahdollistaa erilaiset opetusmenetelmät ja työskentelytavat sekä tilan sopivuuden eri oppiaineiden opetukseen.

Luokkahuoneen muunneltavuus tarkoittaa myös sitä, että opetustilan kalusteet saadaan sujuvasti muutettua yksilötyöskentelystä erilaisiin ryhmiin. Kalusteet ovat helposti opiskelijoiden siirreltävissä ja ne voidaan pinota tarvittaessa sivuun toiminnallisen oppimisen tieltä.

Kun luokkahuoneessa otetaan huomioon vielä kalusteiden säädettävyys korkeussuunnassa ja eri korkuisten kalusteiden yhdistely, perusluokkatiloihin saadaan uusia ulottuvuuksia ja amfiteatterimaista tunnelmaa. Myös pehmeiden ja kovien kalusteiden erilaiset yhdistelmät tuovat uusia oivalluksia perinteisen luokkaopetuksen uudistamiseen.

Muunneltavuutta
Muunneltavuutta
Joustavuutta
Joustavuutta
Vuorovaikutusta
Vuorovaikutusta
Yksilö- ja ryhmätyöskentelyyn
Yksilö- ja ryhmätyöskentelyyn