Opiskele yhdessä

Tutkitaan ja ratkaistaan ongelmia yhdessä!

Pienryhmissä opitaan vaihtamalla, arvioimalla ja yhdistelemällä tietoa. Vuorovaikutusta voi tukea esimerkiksi pyöreillä pöydillä tai kaareen ja ympyrämuotoon sijoitetuilla kalusteilla, joita kutsumme Share-ratkaisuiksi.

Tila ja kalusteet luovat turvallisen lähtökohdan vertaisryhmässä tapahtuvaan opiskeluun ja luovaan oppimiseen kaikenikäisille.

Joustavuutta tiloihin

Yhdessä tekemistä tukevat Share-ratkaisut sijoittuvat luontevasti ihan kaikkiin oppilaitoksen tiloihin, niin suurempina kuin pienempinäkin kokonaisuuksina. Erityisen hyvin ne toimivat avoimissa tiloissa sekä suurille ryhmille tarkoitetuissa tiloissa.

Kun Share-ratkaisuja sijoitetaan luokkatiloihin, ne tukevat pedagogista monimuotoisuutta ja mahdollistavat erilaiset työskentelytavat.

Joustavuus tila- ja kalusteratkaisuissa tarkoittaa sitä, että toiminta ja oppimisen tavoitteet ohjaavat kalusteiden sijoittelua - eikä toisin päin. Opetustila voidaan muuttaa nopeasti ja luovasti erilaisten ryhmien ja parityöskentelyn tarpeisiin, kun kalusteet kulkevat pyörillä ja ovat tarpeeksi kevyitä liikuteltavaksi.

Pienryhmätyöskentelyyn
Pienryhmätyöskentelyyn
Vahvempaa vuorovaikutusta
Vahvempaa vuorovaikutusta
Joustavuutta opetukseen
Joustavuutta opetukseen
Avoimiin tiloihin
Avoimiin tiloihin