Opetusteknologia koulun arjessa

Isku elää vahvasti mukana koulun arjessa ja olemme aktiivisia toimintaympäristöjen jatkuvassa muutoksessa. Joustavien ja innovatiivisten oppimis- ja työympäristöjen kehittäminen on osa strategiaamme ja meille mieluinen tehtävä. Oppimisen ja opettamisen ympäristöt monipuolistuvat ja uudistuvat, kun erilaisia fyysisiä oppimisympäristöjä hyödynnetään tehokkaasti ja tieto- ja viestintätekniikka integroidaan niihin luovasti oppimisen tueksi.

Pisa Kivikko Tendo Oppi 281215 08 E-mail 800x800

Isku Digital Learning Lab – enemmän kuin teknologia

Isku Digital Learning Lab on yksittäisen tilan kokonaisratkaisu, joka yhdistää tilan, kalusteet ja tekniikan toimivaksi, digitaalisen oppimisen työtilaksi. Digital Learning Lab voidaan sijoittaa joustavasti uusiin tai olemassa oleviin tiloihin ja hyödyntää esimerkiksi vajaakäytössä olevia käytävä- tai aulatiloja. Ratkaisu suunnitellaan aina opetusteknologia-asiantuntijan ja tilan käyttäjien yhteistyönä tilan käyttötarpeet huomioon ottaen. Suunnittelun sekä kaluste- ja laitetoimituksen lisäksi Isku Digital Learning Lab -kokonaiskonseptiin kuuluvat myös asennus ja käyttöönoton tuki tilaajan haluamassa laajuudessa.

Koululaiset Pisa 281215 03 E-mail 800x800

Isku Digital Learning Lab palvelee kehittyvää opetusta. Se tarjoaa oppijoille ja opettajille toimivan, kestävän ja muuntuvan tilan, joka ei määrittele siellä tehtävää opetusta vaan tukee siellä tapahtuvaa oppimista.

Focus - keskity rauhassa

Oppiminen focus nelio

Share - opiskele yhdessä

Oppiminen share nelio

Study - opi joustavasti luokassa

Oppiminen Study nelio

Join - viihdy yhdessä

Oppiminen join nelio