Omena päivässä pitää lääkärin loitolla – oikeasti se on hopea

Antimikrobisten teknologioiden käyttö on yleistynyt jo vuosien ajan ja yhä useamman tuotteen kuvaukseen lukeutuu antimikrobiset tai antibakteeriset ominaisuudet. Antimikrobisia sovellutuksia löytyy etenkin tekstiileistä kuten sukista, lakanoista, alusvaatteista, verhoiluista sekä verhoista, haavansidonnasta ja jopa kasvomaskeista. Kovissa materiaaleissa antimikrobisia teknologioita hyödynnetään rakentamisessa kosketuspinnoilla kuten ovenkahvoissa, erilaisissa säilytinratkaisuissa jopa elintarviketeollisuuden piirissä, sekä jokapäiväisissä sovellutuksissa kuten esimerkiksi taulutusseissa. Tästä huolimatta teknologian toimintamekanismit tuntuvat olevan vielä monelle vieraat.

Antimikrobinen vai antibakteerinen?

Sanan alkuosa juontaa juurensa kreikan kielestä (ἀντι-) tarkoittaen vastakkainasettelua jonkun kanssa. Mikrobit eli mikro-organismit ovat pääosin yksisoluisia eliöitä, jotka eivät näy paljain silmin. Mikrobeihin lukeutuvat bakteerit, levät, alkueläimet, hiivat, homeet sekä virukset. Antimikrobinen tarkoittaa siis näiden mikrobien vastustamista. On hyvä huomata, että antibakteerisuuden kontekstissa tarkastelu rajoittuu vain yhteen mikro-organismien osa-alueeseen eli bakteereihin, kun antimikrobisuudessa huomioidaan myös muut. Tehokkuus on kuitenkin todennettava mikrobi kerrallaan standardien mukaisesti, joten yleistyksiä ei voida tehdä kummassakaan kategoriassa.

Antimikrobiset teknologiat

Ihminen on hyödyntänyt antimikrobisia materiaaleja jo tuhansien vuosien ajan. Viitteitä löytyy jo ajalta ennen ajanlaskun alkua esimerkiksi hopean käytöstä juomaveden säilytyksessä. Hopeaa käytetään edelleen juomaveden desinfioinnissa jopa avaruudessa asti, sillä teknologiaa hyödynnetään esimerkiksi NASA:n juomavesijärjestelmissä. Samankaltaisia tarinoita löytyy myös muilta metalleilta kuten sinkiltä ja kuparilta. Kupari on yksi tutkituimmista antimikrobisista materiaaleista ja sillä on toteutettu monia kaupallisia sovellutuksia. Kupari tarjoaa myös arvokkaan vaikutelman sisustamisessa ja sitä onkin hyödynnetty esimerkiksi palvelutiskien, kaiteiden ja ovenkahvojen toteutuksessa ympäri maailmaa.

Text-Isku+4

Luontaisesti antimikrobiset metallit edustavat vanhimpia ja tunnetuimpia antimikrobisia teknologioita. Näiden lisäksi käytössä on orgaanisia yhdisteitä, joiden toimintalogiikka on ylätasolla vastaava metalli-ionien kanssa. UV-C säteily sekä tietyt valon siniset aallonpituudet toimivat myös tehokkaina antimikrobisina teknologioina. Kaikki antimikrobiset teknologiat tähtäävät mikro-organismien lisääntymisen estämiseen tai eliön elinajan lyhentämiseen erilaisten toimintamekanismien kautta, jolloin infektion riskiä saadaan vähennettyä. Teknologiat eivät valitettavasti tee eroa ihmiselle hyödyllisten ja haitallisten eliöiden välillä, mutta niiden vaikutusta voidaan säännöstellä esimerkiksi metalli-ionien määrän tai valon intensiteetin kautta. Näin ollen teknologioita voidaan hyödyntää turvallisesti saavuttaen antimikrobisen vaikutuksen terveyttä ja turvallisuutta edesauttavat hyödyt.

ISKU+ ja antimikrobiset huonekalut

ISKU on jo vuodesta 2013 asti syventynyt antimikrobisten teknologioiden hyödyntämiseen tutkimus- ja tuotekehityshankkeissaan. Tämän kehitysjakson tuloksena on syntynyt ISKU+ -konsepti, jossa ISKU:n valmistaman vakiomalliston tuotteet ovat saatavissa antimikrobisilla materiaaleilla. ISKU on ensimmäinen huonekalubrändi maailmassa valmistaen kokonaisia antimikrobisia huonekalumallistoja.

Teknologiaa voidaan hyödyntää laajasti eri kosketuspinnoilla antimikrobisen lakan, jauhemaalin, tekstiilien, laminaatin, muovin sekä messinkipintojen kautta. Antimikrobisen teknologian huomioiminen jo valmistusvaiheessa mahdollistaa ominaisuuden säilymisen tuotteessa kulutuksesta ja siivouksesta huolimatta. Tutkimuksissa tehdyt simulaatiot osoittavat tehokkuuden säilymisen huonekalun teknisen käyttöiän yli.

ISKU:n antimikrobiset kalusteet on testattu tehokkuuden sekä turvallisuuden näkökulmasta voimassa olevien testistandardien mukaisesti. Turvallisuutta tukee myös ISKU:n käyttämän antimikrobisen lisäaineen yhteensopivuus kansainvälisen HACCP-järjestelmän kanssa, joka määrittelee tuoteturvallisuutta materiaalien osalta, jotka ovat kosketuksissa elintarvikkeiden kanssa. ISKU+ työpöydällä on näin ollen turvallista säilyttää esimerkiksi eväsleipää, mutta mielekkyyden nimissä suosittelemme lautasen käyttöä.

Ota yhteyttä