Materiaalimme ovat turvallisia sinulle ja ympäristölle

Olemme asettaneet toimittajillemme tiukat materiaalien ympäristövaatimukset. Työskentelemme jatkuvasti kaikkien tuotteissa käytettävien materiaalien ympäristömyötäisyyden ja terveellisyyden varmistamiseksi. Tavoitteenamme on jatkuvasti parantaa valikoimamme tuotteissa käytettyjen raaka-aineiden ympäristömyötäisyyttä ja varmistaa niiden kierrätettävyys tuotteen elinkaaren lopussa.

Tuotanto 291217 02 2

Tuotanto 291217 03 2

Puumateriaalin alkuperä ja PEFC-sertifikaatti

Valmistamissamme tuotteissa käytetty puumateriaali tulee kestävän kehityksen mukaisesti hoidetuista metsistä. Tuotteissa ei käytetä suojeltuja puulajeja. Meillä on sertifioitu puun alkuperäketjun seurantajärjestelmä PEFC (Chain of Custody).

Puupohjaiset levyt

Valmistamissamme kalusteissa käytetyt puupohjaiset levyt (kalustelevy, MDF- ja HDF-levy, vaneri ja kovalevy) täyttävät formaldehydille asetetut raja-arvot (esim. E1-luokitus) standardin EN-120 tai EN 717-1 mukaan määriteltynä. Melamiinipinnoitteiset levyt ovat lisäksi rakennusmateriaalien päästöluokkaa M1, joka kertoo alhaisesta sisäilmaemissiotasosta (mm. formaldehydi, VOC, ammoniakki, hajut).

Pintakäsittelyaineet

Tuotannon pintakäsittelyssä käytetään 100 % UV-lakkoja sekä vesiohenteisia petsejä, lakkoja ja maaleja. Petseissä käytetyt pigmentit täyttävät raskasmetallien osalta ns. lelustandardin EN 71 osa 3 vaatimukset. Kaikki pintamateriaalit, jotka on käsitelty vesiohenteisilla ja liuotinvapailla lakoilla täyttävät rakennusmateriaalien päästöluokan M1 vaatimukset, joka kertoo alhaisesta sisäilmaemissiotasosta (mm. formaldehydi, VOC, ammoniakki, hajut). Metalliosien maalauksessa käytetään jauhemaaleja, tuotannossa ei näin synny liuotinpäästöjä.

Liimat

Kalusteidemme kokoonpanossa käytetyt liimat täyttävät EU:n komission vihreän julkisen hankinnan (GPP) suositukset. Liimat sisältävät alle 10 paino% haihtuvia orgaanisia yhdisteitä.

Metallit

Tuotteissamme käytetään metalleista lähinnä terästä ja alumiinia, jotka ovat luonnollisesti kierrätettäviä. Iskun valimoilta saaman tiedon mukaan teräsputket sisältävät kierrätysmateriaalia 25-40 prosenttia riippuen putken paksuudesta. Alumiinin kierrätysprosentti on paljon suurempi.

Kromaus

Käytämme kromauksessa ympäristömyötäisempää kolmearvoista kromausta.

Tekstiilit

Meillä on tiukat julkiskalusteissa käytettävien tekstiilien ympäristö- ja terveysvaatimukset. Verhoilukankaidemme vapaan tai osittain hydrolysoituvan formaldehydin määrä valmiissa tekstiilissä ei saa ylitä arvoa 300 mg/kg (standardin EN ISO 14184 mukaan määritettynä). Kankaisiin ei saa lisätä tahallisesti lisääntymiselle vaarallisia ftalaatteja eli pehmittimiä DEHP, DBP, BBP. Verhoilukankaamme eivät myöskään sisällä halogenoituja palonestoaineita eikä niihin ole saanut lisätä atsoväriaineita, jotka voivat muodostaa syöpää aiheuttavia akryyliamiineja tai värejä, jotka on luokiteltu syöpää aiheuttaviksi. Käytämme paloturvallisia kankaita.

Vaahtomuovit ja muovit

Valmistamiemme tuotteiden vaahtomuovien vaahdotusaineena ei ole käytetty CFC:tä, HCFC:tä, HFC:tä tai metyleenikloridia, jotka ovat ns. kasvihuonekaasuja ja tuhoavat otsonikerrosta. Tuotteemme sisältävät PVC-muovia vain tietyissä harvoissa erikoistapauksissa, joissa sen käyttö on osalle asetettujen vaatimusten vuoksi perusteltua. PVC-muovi ovat energiajätteeksi sopimatonta sen sisältämän kloorin takia. Tuotteidemme muoviosat eivät sisällä ftalaatteja eli pehmittimiä DEHP, DBP, BBP, jotka on luokiteltu lisääntymiselle vaarallisiksi. Kaikki yli 50 g painoiset muoviosat on merkitty muovin kierrätysmerkillä standardin ISO 11469 tai vastaavan mukaisesti. Näin takaamme, että tuotteen elinkaaren lopussa sen kierrättäminen on mahdollisimman tehokasta.

Pakkaukset

Kaikki käyttämämme pakkaukset ovat kierrätettäviä joko energiana tai materiaalina. Uudelleenkäytettäviä pakkauksia ovat mm. työtuolien pillerirasiat, lepotuolien laatikot ja pöytien kulmasuojat. Kaikki pakkausmateriaalit ovat ilman erikoistyökaluja erotettavissa. Pakkausmateriaaleissa ei ole klooripitoisia muoveja. Huolehdimme markkinoille toimittamiemme pakkausten hyötykäytöstä lainsäädännön mukaisesti. Hyötykäyttövelvoitteen täyttämiseksi olemme rekisteröityneet pakkausalan ympäristörekisteri PYR:n (todistus nro 37177-19987).

Tuotanto 291217 10 2