Luovan kohtaamisen tiloissa syntyvät uudet ideat

Oppilaitokset ovat aktiivisia kumppanuuksien rakentajia ja ne toteuttavat perustehtäväänsä yhdessä sidosryhmiensä kanssa. Yhteistyö ympäröivän yhteiskunnan ja sen työelämän kanssa on keskeinen osa kaikkien koulujen ja oppilaitosten toimintaa. Oppilaitoksen tilat ovatkin usein ympäröivän yhteisön kohtaamispaikka ja yhteisöllisen oppimisen keskus – kuten antiikin agora.

SAMK 241017 15 E-mail 800x800

Luova tila rakentuu käyttäjäryhmien tarpeiden mukaan

Hyvin valituilla Join- ja Share-ratkaisuilla luodaan inspiroivia, toiminnallisia tiloja, joissa yhteistyön kulttuuri vahvistuu ja joissa innovaatiot syntyvät ajatuksia ja ideoita törmäyttämällä.

Tilojen, samoin kuin niiden kalusteiden, on palveltava eri käyttäjäryhmiä myös oppilaitoksen työaikojen ulkopuolella. Tilojen kalustesuunnitelmissa otamme huomioon erilaiset sidosryhmien ja yhteisöllisen toiminnan tarpeet.

Riihenm en koulu 070817 22 E-mail 800x800 kopio

Focus - keskity rauhassa

Oppiminen focus nelio

Share - opiskele yhdessä

Oppiminen share nelio

Study - opi joustavasti luokassa

Oppiminen Study nelio

Join - viihdy yhdessä

Oppiminen join nelio