Iskun työympäristöasiantuntijat tukenasi muutoksessa

Työympäristökehityksen asiantuntijapalvelumme keskiössä ovat asiakkaan toimintaan, työtapoihin ja työtiloihin liittyvät tarpeet.

Palveluihimme kuuluvat:

 • Sähköiset kyselyt, haastattelut ja tilakierrokset
 • Workshopit, toiminnallinen yhteissuunnittelu
 • Kohdevierailut (mahdollisuuksien mukaan)
 • Pilottitilat, käyttökokemusten kerääminen
 • Toimintakulttuurin yhdenmukaistaminen, yhteiset pelisäännöt
 • Seuranta ja jatkokehitys

Yhteissuunnittelun menetelmillä keräämme tietoa muutostarpeista ja tavoitteista, jotta voidaan määrittää asiakkaan tarpeita parhaiten tukevat ratkaisut. Osallistavilla metodeilla saavutetaan arvokas pohja varsinaiselle suunnittelu- ja toteutustyölle. Tavoitteena on tuottava ja inspiroiva työympäristö, jossa käyttäjäkokemus on etusijalla.

Etätyökysely

Etätyökysely C

 • Ymmärrystä työntekijän etätyöpäivän sujuvuudesta
 • Tietoa, missä henkilöstösi tarvitsee tukea
 • Työkaluja, miten jatkaa COVID-19 jälkeen
 • Vastauksia etätyökulttuurin sovittamiseksi osaksi organisaatiosi arkea

Tarvekartoituskysely

Seurqantakysely C

 • Tieto tilatarpeesta ja tilankäytöstä täsmentyy
 • Antaa pohjaa tilasuunnittelulle, laite- ja kalustevalinnoille
 • Sitouttaa henkilöstöä muutokseen
 • Antaa työkaluja muutosjohtamiseen
 • Asiantuntijoiden toimenpide-ehdotukset resurssien kohdentamiseen

Seurantakysely

Kysely C

 • Tietoa jo tehdyn muutoksen onnistumisesta ja lisämuutostarpeista
 • Tietoa työvälineiden toimivuudesta ja teknologioiden käytöstä
 • Tietoa tila- ja kalusteratkaisuiden toimivuudesta
 • Asiantuntijoiden yhteenveto ohjaa jatkotoimenpiteiden toteuttamista