Suomi
English

Kuinka HygTech Allianssi syntyi?

Ihmiset viettävät valtaosan elämästään sisätiloissa, joten ympäristön hygienialla on vaikutusta myös terveyteen. Sisätiloissa terveyttämme uhkaavat esimerkiksi erilaiset mikrobit. Satakunnan ammattikorkeakoulun hanke halusi nostaa erilaisilla tuote-, mittaus- ja hallintajärjestelmäratkaisuilla huomiota kiinteistöjen hygieenisyyteen.

Espoon sairaala 210217 30 1200

Uutta liiketoimintaa hygieniasta

Satakunnan ammattikorkeakoulun HYGTECH-hankkeessa tutkittiin rakennetun ympäristön hygieniaa. Tutkimuksessa keskityttiin ilmanvaihtoon, kosketuspintoihin ja käyttöveteen sekä mikrobiologisen laadun mittaustekniikkaan. Tutkimukset suoritettiin Living Lab -pilottikiinteistöissä. Tutkimuksessa koottiin yhteen kiinteistöjen mikrobiologisen hygienian keskeiset tekijät ja synnytettiin alalle uutta liiketoimintaa.

HYGTECH-tutkimuskokonaisuus muodostui kahdesta projektista; Kiinteistöjen hygieniakonsepti – HYGTECH ja HYGTECH2 – Ratkaisuja sisäympäristön hygienian hallintaan. Tutkimus suoritettiin 1.4.2012–31.10.2014.

Projektiverkosto on ollut merkittävässä roolissa HygTech Alliance -yritysryhmittymän muodostumisessa. Projektiverkoston kontaktien kautta alkuperäinen tuote- ja ratkaisukokonaisuus sai alkunsa ja sitä on täydennetty uusilla yrityskumppaneilla.

Lue lisää SAMKin sivuilta