Kuinka HygTech Allianssi syntyi?

Ihmiset viettävät valtaosan elämästään sisätiloissa, joten ympäristön hygienialla on vaikutusta myös terveyteen. Sisätiloissa terveyttämme uhkaavat esimerkiksi erilaiset mikrobit. Satakunnan ammattikorkeakoulun hanke halusi nostaa erilaisilla tuote-, mittaus- ja hallintajärjestelmäratkaisuilla huomiota kiinteistöjen hygieenisyyteen.

Espoon sairaala 210217 30 1200

Uutta liiketoimintaa hygieniasta

Satakunnan ammattikorkeakoulun HYGTECH-hankkeessa tutkittiin rakennetun ympäristön hygieniaa. Tutkimuksessa keskityttiin ilmanvaihtoon, kosketuspintoihin ja käyttöveteen sekä mikrobiologisen laadun mittaustekniikkaan. Tutkimukset suoritettiin Living Lab -pilottikiinteistöissä. Tutkimuksessa koottiin yhteen kiinteistöjen mikrobiologisen hygienian keskeiset tekijät ja synnytettiin alalle uutta liiketoimintaa.

HYGTECH-tutkimuskokonaisuus muodostui kahdesta projektista; Kiinteistöjen hygieniakonsepti – HYGTECH ja HYGTECH2 – Ratkaisuja sisäympäristön hygienian hallintaan. Tutkimus suoritettiin 1.4.2012–31.10.2014.

Projektiverkosto on ollut merkittävässä roolissa HygTech Alliance -yritysryhmittymän muodostumisessa. Projektiverkoston kontaktien kautta alkuperäinen tuote- ja ratkaisukokonaisuus sai alkunsa ja sitä on täydennetty uusilla yrityskumppaneilla.

Lue lisää SAMKin sivuilta