Ketterää ja asiakaslähtöistä tuotekehitystä oppimisympäristöihin

Iskun oppimis- ja innovaatioympäristöihin liittyvässä tuotekehityksessä pääosassa ovat käyttäjät, sillä he tuntevat toimintaympäristönsä ja sen tarpeet. Parhaat ideat ja innovaatiot syntyvät ratkaisuina arjen haasteisiin. Kehitämme sekä kokonaisratkaisuja että yksittäisiä kalusteita käyttäjäkokemusten, asiakkailta saadun palautteen ja kehittämisideoiden pohjalta ja toteutamme ne korkealla ammattitaidolla.

Riihenm en koulu 070817 47 E-mail 800x800

Tuotekehitys Lahdessa

Tuotekehitystiimimme sijaitsee Lahdessa tehtaiden yhteydessä, mikä mahdollistaa meille ketterän reagoinnin sekä saumattoman yhteistyön asiakkaan, suunnittelijoidemme ja tuotannon välillä. Suunnittelun ja valmistuksen sijoittuminen samaan yksikköön antaa meille mahdollisuuden myös asiakas- ja projektikohtaisesti räätälöityihin tuotemodifikaatioihin. Parhaimmillaan asiakasprojekteissa syntyy uusia tuotteita, jotka löytävät paikkansa Isku Active Learning -mallistossa.

Riihenm en koulu 070817 22 E-mail 800x800

Focus - keskity rauhassa

Oppiminen focus nelio

Share - opiskele yhdessä

Oppiminen share nelio

Study - opi joustavasti luokassa

Oppiminen Study nelio

Join - viihdy yhdessä

Oppiminen join nelio