Kestävä kehitys koulussa

Noudatamme kalustusratkaisujemme suunnittelussa ja valmistuksessa kestävän kehityksen periaatteita laajasti. Meille on tärkeää tuntea käyttämämme puun alkuperä ja tietää, että se on kestävän kehityksen periaatteiden mukaan tuotettua. Olemmekin ainoa teollinen huonekalualan toimija Suomessa, jolla on puun alkuperän seurantajärjestelmä, PEFC (chain of custody), käytössä.

Kivikko 010714 01 Office 1200x1200 -645x412

Ekologisia kalusteita ja kestäviä ratkaisuja

Isku toimii aktiivisesti ekologisen tuotannon kehittäjänä. Iskulla on sertifoitu ISO 14001 -standardin mukainen ympäristöjärjestelmä käytössä. Haluamme suunnitella tuotteet ja palvelut täyttämään tiukatkin ympäristövaatimukset. Työssämme ja tuotteidemme elinkaariajattelussa huomioimme materiaalien alkuperän, tuotannon energiankulutuksen, kemikaalien käytön ja jätteiden määrän koko tuotanto- ja kulutusketjun aikana aina tuotteiden kierrättämiseen elinkaaren lopussa. Keskitämme myös hankintaa kotimaisiin ja ympäristömyötäisiin materiaaleihin.

Jyvaskylan yliopisto 091117 01-645x431

Isku Active Learning -ratkaisut ovat myös pedagogisesti kestäviä: Kalusteet ja niistä rakentuvat oppimisympäristöratkaisut kestävät aikaa ja toimintaympäristön muutoksia. Ne mahdollistavat pedagogisen monimuotoisuuden ja vastaavat toimintaympäristön muutoksiin. Opetussuunnitelmien uudistuessa pedagogisesti joustavat oppimisympäristöt taipuvat myös uusiin toiminnallisiin vaatimuksiin.

Näihin perusperiaatteisiin Isku on sitoutunut jo yli puoli vuosisataa oppimisympäristöjen kalustamisen suomalaisena asiantuntijana. Tulevaisuudessa haluamme olla entistäkin ketterämpi kehittämiskumppani asiakkaidemme arjessa.

Focus - keskity rauhassa

Oppiminen focus nelio

Share - opiskele yhdessä

Oppiminen share nelio

Study - opi joustavasti luokassa

Oppiminen Study nelio

Join - viihdy yhdessä

Oppiminen join nelio