ISKU INTERIOR OY:N YLEISET SOPIMUS- JA TOIMITUSEHDOT 1.8.2020 ALKAEN

Isku Interior Oy:n (jäljempänä ”ISKU”) yleiset sopimus- ja toimitusehdot ovat voimassa toistaiseksi 1.8.2020 alkaen. Nämä yleiset sopimus- ja toimitusehdot korvaavat ISKU:n aiemmat yleiset sopimus- ja toimitusehdot.

Yleisiä sopimus- ja toimitusehtoja sovelletaan ISKU:n ja asiakkaan välisessä kaupassa sekä tilausvahvistuksessa määritellyn tavaran tai palvelun (jäljempänä myös ”tuotteet”) toimituksessa, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu.

Hyväksymällä ISKU:n tekemän tarjouksen, tai muuten ostamalla ISKU:n tuotteen, asiakas sitoutuu noudattamaan näitä yleisiä sopimus- ja toimitusehtoja.

Hinnat ovat kulloinkin voimassaolevien ISKU:n hinnastojen mukaisia, ellei tarjouksessa ole toisin mainittu. Hinnat sisältävät tuotteiden toimituksessa pakkauksen. Hintoihin lisätään arvonlisävero kulloinkin voimassa olevan arvonlisäverokannan mukaisesti sekä mahdollisesti muut vastaavat lakisääteiset maksut. ISKU varaa oikeuden muuttaa hinnastojaan.

Tarjous on voimassa kokonaisuutena. ISKU:lla on oikeus muuttaa tarjousta, mikäli asiakas ei hyväksy tarjousta kokonaisuudessaan. Tarjouksen ulkopuoliset tuotteet, palvelut ja lisätyöt veloitetaan erikseen erillisen kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Tarjoukseen liittyvät suunnitelmat, piirustukset, kuvat, laskelmat ja muut asiakirjat ovat ISKU:n omaisuutta, eikä asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää niitä muuhun kuin tarjouksen mukaiseen tarkoitukseen tai antaa niistä tietoja kolmannelle osapuolelle.

Toimitusehto: FIN 01 ehtojen mukaisesti asiakkaan toimipisteeseen toimitettuna arkisin 08.00 – 16.00.

Kuljetuspalvelusta veloitetaan 2,5 % kunkin toimituksen loppusummasta tai vähintään 69 euroa. Mikäli toimituksen arvo on alle 3000 euroa, veloitetaan lisäksi 62 euron pientoimituslisä.

Tuotteet vakuutetaan asiakkaan lukuun. Vakuutuskulut ovat 0,25 % arvonlisäverottomasta laskutussummasta. Valtiolle ja valtionalaisille laitoksille vakuutus tehdään vain erikseen sovittaessa. Vahingonvaara siirtyy asiakkaalle, kun tuotteet on toimitettu toimitusehdon mukaisesti.

Asennuspalvelusta veloitetaan erikseen asennuspalveluhinnaston mukaisesti, ellei tarjouksessa ole toisin mainittu. Asennuspalvelun hinta on 6 % kunkin toimituksen loppusummasta tai vähintään 75 euroa.

Toimitusaika lasketaan alkavaksi siitä, kun kaikki toimituksen täyttämistä varten tarpeelliset tiedot on toimitettu ISKU:lle ja ISKU on antanut asiakkaalle tilausvahvistuksen. Molempien osapuolien on ilmoitettava kirjallisesti, mikäli toimitusta tai toimituksen vastaanottamista uhkaa viivästys. ISKU:lla on oikeus muuttaa toimitukseen sisältyvien tuotteiden hintoja, mikäli toimituksen sisältöä tai toimitusaikaa joudutaan muuttamaan asiakkaasta johtuvasta syystä. Asiakkaalla on velvollisuus tarkistaa tilausvahvistus välittömästi ja ilmoittaa mahdollisista poikkeamista.

Toimitusviikko tarkoittaa toimitusajan päättymistä seuraavaa kalenteriviikkoa. Toimitusajan kuluttua tuotteet ovat toimitusvalmiina ISKU:n toimituspisteessä. Osapuolet sopivat erikseen, milloin tilaus toimitetaan ja asennetaan toimitusviikon aikana.

Toimitusaikasiirrosta, joka tapahtuu asiakkaan aloitteesta, tai muusta ISKU:sta riippumattomasta syystä, ja joka on enemmän kuin kolme arkipäivää yli sovitun toimituspäivän, veloitetaan asiakasta toteutuman mukaan toimituspäivän ylittäviltä päiviltä 0,80 euroa/lava/päivä. Lisäksi veloitetaan mahdolliset muut kustannukset, jotka johtuvat mm. tilojen tyhjentämisestä, toiseen toimituskertaan siirtämisestä, muusta varastoinnista tai ulkopuolisesta asentajatyöstä, Toimitusaikasiirtona pidetään myös tilannetta, jossa asiakkaan tilat eivät ole siinä kunnossa, että asennuksen voi suorittaa. Tavaroiden kantamiselle tiloihin ei tule olla esteitä ja esim. hissien tulee olla kantajien/asentajien käytössä. Tavaraa kuljettavilla autoilla tulee olla esteetön pääsy purkupaikoille.

Maksuehto on 7 päivää netto laskun päiväyksestä. ISKU:lla on oikeus laskuttaa osatoimituksesta. Maksamattomalle laskulle lasketaan korkolain (633/1982) mukaista viivästyskorkoa. Lisäksi veloitetaan mahdolliset perintäkulut. Laskutus suoritetaan sähköisesti. Paperilaskuista veloitetaan 10 euroa/tilaus.

Omistusoikeus tuotteeseen siirtyy asiakkaalle vasta, kun tilauksen kauppasumma on kokonaisuudessaan maksettu.

Mahdolliset puutteet tai huomautukset on ilmoitettava kirjallisesti 7 vrk:n kuluessa tuotteen vastaanottamisesta. Vaikka toimituksessa havaittaisiin puutteita tai huomautettavaa, on laskusta aina maksettava vähintään 90 % sovitun maksuehdon mukaisesti, ellei huomautus ylitä 10 % toimituksen arvosta. Tilausvahvistuksen mukaista toimitusta ei voi palauttaa.

Takuuaika on 5 vuotta toimituspäivästä ISKU:n valmistamille malliston vakiotuotteille. Muiden kuin vakiotuotteiden osalta takuuaika on 2 vuotta. Takuu on voimassa normaaleissa käyttöolosuhteissa ja se kattaa tuotteissa olevat materiaali- ja valmistusvirheet. Valvomopöytien ja -tuolien sekä muiden jatkuvassa käytössä (24 h / 7 vrk) olevien tuotteiden ja kuluvien osien, kuten kaasujousien ja pyörien, takuu on 2 vuotta. Iskun malliston ulkopuolisille verhoilumateriaaleille tai pintakäsittelyille ei myönnetä takuuta. Takuu ei koske normaalia kulumista eikä vaurioita, jotka ovat aiheutuneet tuotteen virheellisestä käsittelystä. Takuun voimassaolo edellyttää tuotteen ja materiaalien käyttö- ja hoito-ohjeiden sekä asennusohjeiden noudattamista. Muiden valmistajien tuotetakuut määräytyvät valmistajan antaman takuun mukaisesti.

Asiakkaan on esitettävä takuuseen perustuva vaade ISKU:lle kirjallisesti takuuaikana ja 8 arkipäivän kuluessa siitä, kun asiakas on havainnut virheen. ISKU:lla on oikeus valintansa mukaan joko myöntää tuotteen hinnasta alennus, korjata tuotteessa oleva virhe tai toimittaa virheellisen tuotteen tilalle uusi tuote. Takuuseen liittyvä tuotteen korjaaminen tai uuden toimittaminen ei pidennä takuuaikaa.

Vahingon sattuessa ISKU vastaa toimittamansa tuotteen yksityishenkilölle aiheuttamasta vahingosta tuotevastuulain (694/1990) säännösten mukaisesti. Mahdolliselle kiinteälle omaisuudelle aiheutuneista vahingoista ISKU ei vastaa. ISKU ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle viivästyksestä, toimituksen virheellisyydestä tai muustakaan syystä aiheutuneita välillisiä vahinkoja.

Mikäli tilaaja ei hyväksy tuotteiden turvallisuuteen liittyviä tarvittavia seinäkiinnityksiä, jää tuotteen turvallisuus tilaajan vastuulle.

Ylivoimaisen esteen (force majeure) sattuessa, mikä tekee mahdottomaksi näiden toimitusehtojen täyttämisen tai olennaisesti vaikeuttaa sitä, on osapuolilla yhtäläinen oikeus vapautua joko kokonaan tai osittain toimitus- tai vastaanottovelvollisuudesta sovittuna ajankohtana.

Erimielisyydet, joita sopimuksesta mahdollisesti aiheutuu, ja joista ei kohtuullisessa ajassa päästä yksimielisyyteen, jätetään Lahden käräjäoikeuden tai, jos ISKU niin kirjallisesti vaatii, Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti ja sen toimesta asetettavan ja toimivan yksijäsenisen välimiesoikeuden ratkaistavaksi.

ISKU pidättää oikeuden muuttaa sopimus- ja toimitusehtoja.

Isku Interior Oy
Mukkulankatu 19, 15210 Lahti
PL 240, 15101 Lahti
Kotipaikka Lahti, Y-tunnus 1831497-2

GENERAL TERMS AND DELIVERY CONDITIONS OF ISKU INTERIOR OY VALID FROM 1 AUGUST 2020

ISKU INTERIOR OYS ALLMÄNNA AVTALS- OCH LEVERANSVILLKOR FRÅN OCH MED 1.8.2020