Isku Active Learning

Isku Active Learning logo

Joustavuus tila- ja kalusteratkaisuissa tarkoittaa sitä, että toiminta ja oppimisen tavoitteet ohjaavat kalusteiden sijoittelua - eikä toisin päin. Opetustila voidaan muuttaa nopeasti ja luovasti erilaisten ryhmien ja parityöskentelyn tarpeisiin, kun kalusteet kulkevat pyörillä ja ovat tarpeeksi kevyitä liikuteltavaksi.

Focus - keskity rauhassa

Focus 800x600

Kukapa meistä ei kaipaisi välillä rauhallista hetkeä, jolloin voi keskittyä käsillä olevaan tehtävään?

Opiskelija kaipaa keskittymistä tukevaa tilaa, jotta hän voi itse ohjata oppimistaan ja hankkia ja soveltaa tietoa. Hyvin suunnitellut tilat ja kalusteratkaisut tukevat itsenäistä työskentelyä ja itseohjautuvaa, oivaltavaa oppimista. Focus-ratkaisu voidaan sijoittaa myös opetustiloihin, jolloin opiskelija saa mahdollisuuden omaan rauhaan ja voi silti olla mukana ryhmäopetuksessa.

Opettajakin tarvitsee häiriötöntä tilaa opetuksen suunnitteluun ja luottamuksellisten asioiden hoitamiseen. Focus-ratkaisuilla saadaan uusia elementtejä myös henkilöstön tauko-, työskentely- ja kokoustiloihin.

Focus-ratkaisut syntyvät oivaltavalla kalustesijoittelulla ja siirrettävillä tilanjakajilla, jotka voivat toimia samalla myös säilytystilana. Ratkaisuilla hallitaan myös akustisia ja visuaalisia ärsykkeitä, jotta keskittymistä haittaavia elementtejä on mahdollisimman vähän.

Share - opiskele yhdessä

Share 800x600

Tutkitaan ja ratkaistaan ongelmia yhdessä!

Pienryhmissä opitaan vaihtamalla, arvioimalla ja yhdistelemällä tietoa. Vuorovaikutusta voi tukea esimerkiksi pyöreillä pöydillä tai kaareen ja ympyrämuotoon sijoitetuilla kalusteilla, joita kutsumme Share-ratkaisuiksi.

Tila ja kalusteet luovat turvallisen lähtökohdan vertaisryhmässä tapahtuvaan opiskeluun ja luovaan oppimiseen kaikenikäisille.

Yhdessä tekemistä tukevat Share-ratkaisut sijoittuvat luontevasti ihan kaikkiin oppilaitoksen tiloihin, niin suurempina kuin pienempinäkin kokonaisuuksina. Erityisen hyvin ne toimivat avoimissa tiloissa sekä suurille ryhmille tarkoitetuissa tiloissa.

Kun Share-ratkaisuja sijoitetaan luokkatiloihin, ne tukevat pedagogista monimuotoisuutta ja mahdollistavat erilaiset työskentelytavat.

Study - opi joustavasti luokassa

Study 800x600

Luokkahuoneita tarvitaan edelleen - sen modernissa muodossa.

Joustava monitoimitila taipuu lähes kaikkeen, kun käytetään helposti erilaisiin tilanteisiin muuntuvia kalusteratkaisuja. Study-ratkaisuja on helppo muunnella - ne taipuvat yhtä hyvin opettajajohtoiseen opetukseen, ryhmä- tai parityöskentelyyn ja koetilanteisiin.

Muunneltavuus on kaiken avain. Se mahdollistaa erilaiset opetusmenetelmät ja työskentelytavat sekä tilan sopivuuden eri oppiaineiden opetukseen. Opetustilan kalusteet saadaan sujuvasti muutettua yksilötyöskentelystä erilaisiin ryhmiin. Kalusteet ovat helposti siirreltävissä ja ne voidaan pinota tarvittaessa sivuun toiminnallisen oppimisen tieltä.

Kun luokkahuoneessa otetaan huomioon kalusteiden säädettävyys korkeussuunnassa ja eri korkuisten kalusteiden yhdistely, perusluokkatiloihin saadaan uusia ulottuvuuksia ja amfiteatterimaista tunnelmaa. Myös pehmeiden ja kovien kalusteiden erilaiset yhdistelmät tuovat uusia oivalluksia perinteisen luokkaopetuksen uudistamiseen.

Join - viihdytään yhdessä

Join 800x600

Olohuoneita oleskeluun ja positiivisiin kohtaamisiin.

Koulujen ja oppilaitosten perustehtäviin kuuluu osallisuuden ja yhteisöllisen toimintakulttuurin vahvistaminen. Se tehdään mahdollistamalla spontaani vuorovaikutus ja vapaamuotoiset kohtaamiset Join-kalusteratkaisuilla.

Join-ratkaisut vahvistavat positiivista sosiaalista vuorovaikutusta, osallisuutta sekä yhteisöllistä oppimista. Yhteisissä tiloissa, kuten auloissa ja käytävillä, innovatiiviset, jopa leikkisät, kalusteratkaisut houkuttelevat luovaan oleskeluun. Ne toimivat paikkana myös itseohjautuvaan opiskeluun yksin tai ryhmissä. Parhaimmillaan tilat toimivat oppituntien aikana myös samanaikaisopetuksen tiloina ja avoimina oppimisympäristöinä.

Myös ruokalatilojen kalustamisessa Join-ratkaisuilla voidaan luoda kahvilamaista tunnelmaa. Kalusteryhmät palvelevat ateria-aikojen ulkopuolella opiskelijoiden yhdessäoloa.