IHMEC-hanke kehittää Suomen ja Saudi-Arabian yhteistyötä terveydenhuollossa

ihmec logo 1482x834

IHMEC on EU:n osarahoittama yhteistyöprojekti, jonka painopiste on ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa, ja joka syventää Suomen ja Saudi-Arabian välistä yhteistyötä. Hankkeen tavoitteena on avata suomalaisten ja virolaisten pienten ja keskisuurten sisätilahygieniaratkaisuja tarjoavien yritysten vientiä Saudi Arabiaan.

Suomen ja Saudi-Arabian terveysministeriöiden välillä on vuonna 2017 solmittu MoU eli Memorandum of Understanding, jossa on sovittu yhteistyöstä terveydenhuollon kehittämisen saralla. MoU-sopimus on sisällöltään vahvasti liiketoimintalähtöinen ja mahdollistaa tiiviin yhteistyön terveysalan toimijoiden ja yritysten välillä.

Suomalaista edelläkävijyyttä sairaalahygieniassa

Suomalaiset ovat edelläkävijöitä sisätilan hygieniaan liittyvissä kysymyksissä; Turun yliopisto ja Satakunnan ammattikorkeakoulu ovat yhteistyössä laajan yritysverkoston kanssa tutkineet sisätilan hygieniaa parantavia ratkaisuja jo vuodesta 2012 lähtien. Isku on osa verkostoa. Tutkimustulokset on jalostettu yhteistyössä Rakennustiedon kanssa Hygienia sisätiloissa -RT ohjesarjaksi. Rakennustiedon toimikuntatyönä kehitetty RT-ohjeisto on ensimmäinen maailmassa.

Saudi-Arabia on suurten haasteiden edessä, kun se osana Saudi Vision 2030 -hanketta pyrkii nostamaan vuotuista pyhiinvaeltajien määrää nykyisestä kahdeksasta miljoonasta kolmeenkymmeneen miljoonaan. Saudeilla on vahva infektiotautien torjunnan osaaminen, mutta antibioottiresistenttien bakteerien lisääntyessä tarvitaan uusia keinoja infektioiden torjuntaan. Suomalaisten kehittämät sisätilahygieniaratkaisut voisivat olla ratkaisu, jolla on globaaleja terveysvaikutuksia. Antibioottiresistentit bakteerit ovat maailman terveysjärjestön mukaan maailmanlaajuinen terveysuhka.

Apila Toimenpide 140318 1200

IHMEC-hankeen jäsenet vierailivat Iskulla 17.4.2019

IHMEC-hanke järjesti sisätilahygienian ratkaisuihin liittyvän seminaarin Saudi-Arabian terveys- ja rakennusalan toimijoille Helsingissä 15.-17.4.2019. Seminaariin osallistui mm. Saudi-Arabian terveysministeriön edustajia, tartuntatautien torjunnan ammattilaisia ja Medical City -rakennushankkeiden edustajia. Koko ohjelma on nähtävissä