Hiilijalanjälkilaskelman tuotekortit

ISKUn tuotekohtainen laskenta on suoritettu SFS-EN ISO 14067:2018 Greenhouse gases - Carbon footprint of products - Requirements and guidelines for quantification -standardin mukaan.

Kaikista ISKUn tuotekohtaisessa laskennassa mukana olleista tuotteista on tehty tuotekortit, jotka sisältävät tuotteen perustiedot (nimi, tyyppi, tuotenumero), päästöt rajauksilla Cradle-to-Gate ja Cradle-to-Grave, käytetyt materiaalit ja niiden määrät, tuotteen paino, päästöjen jakautuminen, kangasmateriaalivaihtoehdot ja niiden päästövaikutukset, sekä kierrätysohjeet.

Laskennassa mukana olleet tuotteet ja niiden tuotekortit: