Havaintoja pandemia-ajalta

Kirjoittaja:
Tiina Malste
Manager, Learning Design

Olemme kohta vuoden eläneet arkeamme pandemian ohjailemassa yhteiskunnassa. Monien muiden järjestelmiemme tavoin opetuksen ja oppimisen rutiinit on kouluissa useaan otteeseen järjestelty sekä paikallisesti että valtakunnallisesti uusiksi, ja kyvykkyys nopeaan tilanteen mukaiseen reagointiin on hiottu huippuunsa. Dynaamisesti muokkautuvan toimintakulttuurin myötä myös oppimisympäristöt ja erityisesti niiden muuntojoustavuus ovat joutuneet koetukselle. Positiiviseen sosiaalisen vuorovaikutukseen, itseohjautuvuuteen ja liikkumiseen kannustavan oppimisihanteemme ja tämän hetken raadollisen pandemiatodellisuuden realiteettien välille on täytynyt rakentaa oppimisympäristöissä uudenlainen yhteys.

Työskentelyasennon ja -paikan vaihtaminen virkistää mieltä

Kevään 2020 etäopetusjakson aikana kodeissa etätöitä tehneet vanhemmat raportoivat havainnoistaan, kuinka spontaanisti ja taitavasti monen ikäiset oppijat vaihtoivat päivän aikana oppimisen paikkaa ja työskentelyasentoa riippuen kulloinkin käynnissä olleesta oppimisen tehtävästä. Esimerkiksi lukeminen, kynä-paperityö, opettajan ohjeiden kuunteleminen etäyhteydellä tai luova ongelmaratkaisu ohjautuivat kodeissa tehtäviksi eri tiloissa ja tasoissa, tavalla jota aikuinen saattoi ihmetellen ja uteliaana vierestä seurata.

Formaalissa oppimisympäristössä ja ryhmäopetuksessa oppija ei voine yhtä spontaanisti ja itseohjautuvasti vaihtaa paikkaansa päivän aikana, mutta oikeanlaisilla kalustevalinnoilla voimme mahdollistaa OPS 2014 hengen mukaisen mahdollisuuden valintojen tekemisen suhteessa omaan oppimistapaan ja -paikkaan. Oppijan aktiivisen roolin tueksi oppimisympäristöissä tarvitaan toki uudenlainen toimintakulttuuri, johon jokainen oppivan yhteisön jäsen on valmis sitoutumaan.

Text-Learning-Laune

Kalusteet mahdollistavat työskentelyn missä, miten ja milloin vain

Keskustelin äskettäin ystäväni ja opiskeluaikaisen kurssikaverini kanssa, joka on toiminut luokanopettajana lähes 30 vuotta. Kuulin pandemia-ajan eri vaiheiden onnistumisista ja haasteista viidennen luokan oppilaiden kanssa sekä niistä toimista ja valinnoista, joiden avulla oppiminen on sujunut mahdollisimman vähin vaurioin.

Erityisesti nykyaikaisten oppimisympäristöjen kehittäjänä minut kuitenkin pysäytti se, kuinka ystäväni kiitteli luokkahuoneessaan edelleen käytössä olevia laatikollisia pulpetteja. Ne kun tarjoavat jokaiselle opiskelijalle oman jäsennellyn työpisteen oppimisympäristössä minimoiden pakollisen liikkumisen tarpeen. Työpisteet saa ongelmitta toisistaan erilleen turvavälit huomioiden, ja kunkin oppijan henkilökohtaiset opiskeluvälineet reppu mukaan lukien ovat käden ulottuvilla. Tämä tuskin merkitsee laatikkopulpetin paluuta massakalusteeksi, mutta on oiva osoitus siitä, miten olosuhteet tuovat kulloinkin eri sävyisen valon valinnoille ja ratkaisuille.

Kalusteet muuntuvat ajan ja hetken mukana yksilö- ja ryhmätyöskentelyyn

Suomalainen opettaja on mestari melkein kaikessa ja pandemia-aikana myös oppimisympäristöjen ja olemassa olevien kalusteita on hyödynnetty suorastaan taiturimaisesti. Oivallisiksi ominaisuuksiksi kalusteille ovat osoittautuneet liikuteltavuus ja monikäyttöisyys, jolloin koulujen tiloja on voitu luovalla kalusteiden käytöllä hyödyntää aikaisemmasta poikkeavalla tavalla. Nopeasti käyttöön otettavia työpisteitä saadaan kokoon taitettavilla istuimilla ja pöytätasoilla sekä myös rohkeasti lattiatasoa hyödyntäen. Monissa uusissa kouluissa tekstiililattiat suorastaan kutsuvat lattiatyöskentelyyn ja kovempikin lattiapinta saadaan käyttöön isolla, tilankäyttöä myös strukturoivalla matolla tai istumatyynyillä. Istumatyynyjen säilytykseen löytyy liikuteltavia kärryjä ja magneettipohjaiset tyynyt saadaan tila- ja siivoustehokkaasti säilytykseen vaikkapa seinäelementtiin.

Text-Learning-muuntuvuus

Muiden kuin perinteisten luokkatilojen hyödyntämisessä ja avautuvien sekä yhteiskäyttöisten tilojen (aulat, käytävät, ruokala) oppimiskäytössä ovat erinomaisiksi osoittautuneet erilaiset liikuteltavat sermit, tila-tilassa -ratkaisut (oppimispesät, mökit) ja tilaa jakavat korkeaselkänojaiset sohvaryhmät ja nojatuolit. Pandemia-aikana korostuu struktuurin ja turvallisuuden merkitys yhteiskäyttöisissä tiloissa riittävien etäisyyksien säilyttämisen näkökulmasta. Hyvin suunnitellut kalustamisen ratkaisut tukevat turvallisuutta ja edesauttavat kaikkien tilojen käytettävyyttä.

Käyttäjien osallistaminen takaa parhaan ratkaisun oppimisympäristön uudistamisessa

Käyttäjät ovat yksiselitteisesti parhaita asiantuntijoita suhteessa oppimis- ja työympäristöjensä kalustamiseen. Kokemuksemme mukaan onnistuneimmat kalustamisen ratkaisut löytyvät yhdistämällä käyttäjien ääni tiiviissä yhteistyössä kalustetoimittajan moniammatilliseen pedagogisen sisustussuunnittelun osaamiseen. Pandemia-aikana olemme kehittäneet oivallisia etätyökaluja erilaisten käyttäjäryhmien osallistamiseen ja keränneet loistavan innostunutta käyttäjäpalautetta näistä. Hyvä valikoima erilaisia etätyökaluja mahdollistaa haluttaessa isonkin käyttäjämäärän osallistamisen huomioiden OPS 2014 hengessä mm. eri-ikäiset oppijakäyttäjät.

Text-Learning-osallistaa

Yksi ajan ilmiö Suomessa ovat pienten kuntien keskustaajamien uudet, monumentaaliset koulurakennukset, joissa saman katon alle kootaan usein iso määrä muita kunnan toimintoja pyrkimyksenä mahdollisimman tehokas yhteiskäyttö myös koulutuntien ulkopuolella. Nämä monitoimirakennukset ovat monelle kunnalle tahtotila profiloitumiseen, tärkeä houkuttavuuden elementti, ja usein myös kunnan kaikkien aikojen suurin kertainvestointi. Ymmärrettävästi tällaisissa projekteissa korostuvat myös kalustamisen osalta tyylikkyys, kestävyys, ajattomuus sekä ympäristöarvot. Uskomme, että ISKU:n edustama aito kotimaisuus ja kestävän kehityksen pitkäjänteinen huomioiminen tuo osaltaan lisäarvoa näidenkin kohteiden kalustamiseen.

Artikkelin on kirjoittanut Tiina Malste, Manager, Learning Design.
Tiina Malste
puh. 050 466 4068
tiina.malste@isku.com

Tiina-Malste