Ernst & Young

Ernst & Young:n tilasuunnittelun lähtökohtana oli mobiilitoimistoon siirtyminen, pois koppimaisesta tilaratkaisusta, sekä avoimuus. Näin saatiin luotua viihtyisä ja luova työympäristö, jossa on tiloja kohtaamisiin, tiimityöskentelyyn ja keskittymistä vaativaan työskentelyyn.

"Lähtökohtana oli mobiilitoimistoon siirtyminen, pois koppimaisesta tilaratkaisusta sekä avoimuus."

Kalusteratkaisut tukevat yrityksen toimintatapaa

Pääsuunnittelijana projektissa oli suunnittelutoimisto Gullstén-Inkinen, jonka suunnitelmien pohjalta kalustus toteutettiin. Tilasuunnittelulla ja kalusteratkaisuilla haluttiin edistää ja tukea erilaisia kohtaamisia. EY:n hallintopäällikkö Sari Matikainen on tyytyväinen uusiin toimitiloihin, ” Uudet työtilat sekä valitut kalusteratkaisut tukevat EY:n uutta toimintatapaa ergonomian, työpistevarustelun ja viihtyisän ympäristön kautta. Meillä on tarjolla sopiva sekoitus erilaisia työskentely-ympäristöjä”.

EY:n sisäinen projektitiimi oli vahvasti mukana suunnittelussa, yhteistyössä henkilöstön kanssa tiimi varmisti tila- ja kalusteratkaisuiden riittävyyden ja toimivuuden heidän tarpeisiinsa. Projektissa toteutettiin useita räätälöityjä ratkaisuja vastaamaan asiakkaan tarpeita, esimerkiksi henkilökohtaiset säilytyslokerikot lukituksineen.

Ernst & Young

Ernst & Young on johtava maailmanlaajuinen tilintarkastuksen, verokonsultoinnin, yritysjärjestelyiden ja liikkeenjohdon konsultoinnin asiantuntija, joka tarjoaa Suomessa lisäksi liikejuridiikan palveluita. Uusi toimistotalo, EY-talo, sijaitsee Töölönlahdella Finlandia-taloa vastapäätä ja on arkkitehtonisesti hyvin mielenkiintoinen.

Isku oli kokonaispalvelun toteuttajana, johon kuului kalustetoimituksen lisäksi myös vanhojen kalusteiden kierrätys, muuttopalvelut sekä mm. työpisteiden sähköistys ja valaisimien sähkötyöt. Yhteistyö Iskun kanssa saa Matikaiselta kiitosta, ”Yhteistyö oli joustavaa ja ratkaisuhakuista, saimme riittävästi materiaali- ja hintatietoja päätöksen tueksi. Lisäksi Iskun kokonaistoimitusvastuu helpotti EY:n kannalta koko tilaus-toimitus-jälkihoito -prosessin sujuvuutta. Tätä voin lämpimästi suositella”. Iskun projektipäällikkö Reijo Nevalaisen mukaan tähän vaikuttivat toimiva roolitus ja saumaton yhteistyö toimijoiden kesken. Asennus toteutettiin viikonlopun aikana. Kierrätys-, muutto- ja asennuspalvelut hoituivat Iskun kumppanin Niemi Palvelut Oy:n toimesta.

Iskun puolelta projektia hoitivat asiakkuuspäällikkö Kari Suokoski ja projektipäällikkö Reijo Nevalainen.